DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

24 Biblické verše o Bezpečie

« 2. Solúnčanom 3:3 »
Katolícky prekladNeue evangelistische Übersetzung
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen.
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?Jahwe ist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich mich fürchten? Jahwe ist die Schutzburg meines Lebens: Vor wem sollte ich erschrecken?
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“Wer unter dem Schutz des Höchsten bleibt, unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der sagt zu Jahwe: "Du bist meine Zuflucht, meine sichere Burg, du bist mein Gott, auf den ich vertraue."
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.Gott ist uns Zuflucht und Stärke, ein Helfer in Zeiten der Not.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Bei dir bin ich sicher geborgen, beschützt in jeder Gefahr und vom Jubel der Rettung umschallt.
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.In Frieden lege ich mich hin zum Schlaf - zwar bin ich allein, doch Jahwe lässt mich in Sicherheit sein.
Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.Wirf auf Jahwe deine Last, und er wird dich erhalten. Niemals lässt er zu, dass der Gerechte fällt.
Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.Jahwe ist gut, eine sichere Zuflucht in Zeiten der Not. Er kennt die, die Schutz bei ihm suchen.
Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).Der Kluge sieht das Unglück voraus und bringt sich in Sicherheit; der Unerfahrene geht weiter und kommt zu Fall.
Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.Wer ehrlich ist, tritt sicher auf, doch wer krumme Wege geht, fängt zu schwitzen an.
Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.Jahwe vollbringt es für mich. Deine Liebe hat niemals ein Ende. Gib die Werke deiner Hände nicht auf!
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.Mit seinen Schwingen behütet er dich, unter seinen Flügeln findest du Schutz. Seine Treue ist dir Schutzwehr und Schild.
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren.
(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.Und sich durch nichts beirren lässt. Frieden, ja Frieden gibst du dem, der dir vertraut.
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!Deshalb wollen wir auch nicht schlafen, wie die anderen, sondern wachen und nüchtern sein.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.Auf Jahwe zu vertrauen ist besser, als auf Menschen zu bauen.
Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.Ja, ich gebe dem Erschöpften zu trinken und dem Verhungernden zu essen.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.Wie ein fester Turm ist der Name Jahwes, der Gerechte läuft zu ihm und ist in Sicherheit.
Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.Vertrau auf Jahwe und tue das Gute, wohne im Land, sei ehrlich und treu!
Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.Nur er ist mein Fels, meine Rettung, meine sichere Burg. Wie sollte ich da stürzen?
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.So unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel! Der wird dann von euch fliehen.
Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.So wird Jahwe eine sichere Burg für Unterdrückte sein, eine Fluchtburg in Zeiten der Not.
Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.Singt Gott zu, musiziert seinem Namen; bahnt dem, der durch die Wüste fährt, einen Weg. Jahwe ist sein Name, freut euch vor ihm. Vater der Waisen und Anwalt der Witwen, das ist Gott in seiner heiligen Wohnung.
Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.Und ich sichere euch zu: Nie wieder werde ich das Leben durch eine Wasserflut vernichten. Nie mehr wird eine Flut die Erde zerstören.
Biblický verš dňa
Jeremiáš 32:17
Ach, Pane, Jahve, pozri; ty si svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem a tebe nie je nemožná nijaká vec.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies