DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

47 Biblické verše o Blížny (2/2)

Katolícky prekladEnglish Standard Version
Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo!Thus says the Lord of hosts, Render true judgments, show kindness and mercy to one another, do not oppress the widow, the fatherless, the sojourner, or the poor, and let none of you devise evil against another in your heart.
Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God.
Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo?“Is not this the fast that I choose: to loose the bonds of wickedness, to undo the straps of the yoke, to let the oppressed go free, and to break every yoke?”
A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love.
Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska?But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him?
Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu.Therefore welcome one another as Christ has welcomed you, for the glory of God.
Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!Be merciful, even as your Father is merciful.
Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.Then Peter came up and said to him, “Lord, how often will my brother sin against me, and I forgive him? As many as seven times?” Jesus said to him, “I do not say to you seven times, but seventy-seven times.”
Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.No one has ever seen God; if we love one another, God abides in us and his love is perfected in us.
A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.For if they fall, one will lift up his fellow. But woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up!
Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov.By this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers.
Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať.If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet.
Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat.Do not forsake your friend and your father's friend, and do not go to your brother's house in the day of your calamity. Better is a neighbor who is near than a brother who is far away.
Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!And a second is like it: You shall love your neighbor as yourself.
Povstaň, Pane, Bože, zdvihni svoju ruku, nezabúdaj na úbohých.Arise, O Lord; O God, lift up your hand; forget not the afflicted.
Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami.Honor widows who are truly widows.
Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi.If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all.
Všimol som si, ako všetka námaha a všetok zdar podnikania slúži iba na žiarlivosť jedného proti druhému. A tak aj tu je márnosť a honba za vetrom.Then I saw that all toil and all skill in work come from a man's envy of his neighbor. This also is vanity and a striving after wind.
Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.It shall not be so among you. But whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be your slave.
Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha.Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God.
Petra teda strážili vo väzení. Ale Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho.So Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church.
Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.Give justice to the weak and the fatherless; maintain the right of the afflicted and the destitute.
Predošlý12Ďalší
Biblický verš dňa
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!