DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

95 Biblické verše o Boh (2/4)

« Žalmy 62:7 »
Katolícky prekladNew Internation Version
Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa.My salvation and my honor depend on God; he is my mighty rock, my refuge.
Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever.
Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora; či je mne nejaká vec nemožná?I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me?
Ako nevieš, ktorou cestou (potiahne) vietor, (ako nevieš), ako sa tvoria kosti v živote ženy ťarchavej, celkom tak nevieš, čo urobí Boh, ktorý všetko pôsobí.As you do not know the path of the wind, or how the body is formed in a mother’s womb, so you cannot understand the work of God, the Maker of all things.
Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.
Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength.
A ty spoznáš, že Pán, tvoj Boh, je Boh mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju láskavosť na tisíc pokolení k tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.Know therefore that the Lord your God is God; he is the faithful God, keeping his covenant of love to a thousand generations of those who love him and keep his commandments.
Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.
I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.All this also comes from the Lord Almighty, whose plan is wonderful, whose wisdom is magnificent.
Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.”
Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš.For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus.
O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám.One thing I ask from the Lord, this only do I seek: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple.
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.Look to the Lord and his strength; seek his face always.
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.Our help is in the name of the Lord, the Maker of heaven and earth.
Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose.
Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.Whoever does not love does not know God, because God is love.
Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, ty, Bože, si od vekov až naveky.Before the mountains were born or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting you are God.
A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.This is how we know that we live in him and he in us: He has given us of his Spirit.
Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.He says, “Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth.”
Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?What, then, shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?
A aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro, aby uskutočnil to, čo je dnes, aby zachránil život mnohým ľuďom.You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives.
Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.You adulterous people, don’t you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God.
Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.Finally, be strong in the Lord and in his mighty power.
Biblický verš dňa
Príslovia 27:19
Ako (sa) vo vode (odlišuje) tvár od tváre, takisto ľudské srdce od (iného srdca) ľudského.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies