DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

Biblické verše o Boh

«Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od… Sofoniáš 3:17»
Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos.
Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas.
Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”.
Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.Pero, si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás.
Veď kohože mám na nebi? A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra.
Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza.
Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!Señor, tú eres mi Dios; te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros.
Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza, dirígeme por amor a tu nombre.
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
My milujeme, pretože on prvý miloval nás.Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero.
A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.
Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.¡Qué grande eres, Señor omnipotente! Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y que aparte de ti no hay Dios.
Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios.
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu.Prueben y vean que el Señor es bueno; dichosos los que en él se refugian.
Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La gloria del Señor brilla sobre ti!
Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra.
Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.Si alguien afirma: «Yo amo a Dios», pero odia a su hermano, es un mentiroso; pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto.
Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente.
Lebo kto nájde mňa (múdrosť), ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor.
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos —afirma el Señor—.
Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense!
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“Yo le he dicho al Señor: «Mi Señor eres tú. Fuera de ti, no poseo bien alguno».
Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.Nadie es santo como el Señor; no hay roca como nuestro Dios. ¡No hay nadie como él!
Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.Humíllense delante del Señor, y él los exaltará.
Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios.

Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.
Predošlý1234Ďalší

Biblický verš dňa

Ty si moje útočište,
ochrániš ma pred súžením;
zahrnieš ma radosťou zo spásy.

Náhodný Biblický verš

Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste,
ktorou máš kráčať;
poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.

Biblický verš dňa

Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!