DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Boh

«Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od… Sofoniáš 3:17»
Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você; com o seu amor a renovará, ele se regozijará em você com brados de alegria.
Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.
Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: Não tema; eu o ajudarei.
Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma.
Veď kohože mám na nebi? A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti.
Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti.
Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!Senhor, tu és o meu Deus; eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas.
Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza; por amor do teu nome, conduze-me e guia-me.
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.Tudo posso naquele que me fortalece.
My milujeme, pretože on prvý miloval nás.Nós amamos porque ele nos amou primeiro.
Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.Quão grande és tu, ó Soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos.
Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo.
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu.Provem, e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia!
A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele.
Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!Levante-se, refulja! Porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você.
Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá.
Lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor.
Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.Ninguém jamais viu a Deus; se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós.
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.“Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos”, declara o Senhor.
Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.Se alguém afirmar: “Eu amo a Deus”, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê.
Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.Não há ninguém santo como o Senhor; não há outro além de ti; não há rocha alguma como o nosso Deus.
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“Ao Senhor declaro: “Tu és o meu Senhor; não tenho bem nenhum além de ti”.
Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará.
Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se!
Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá.

Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.A relva murcha, e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre.
Predošlý1234Ďalší

Biblický verš dňa

Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.

Náhodný Biblický verš

On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!