DailyVerses.net

24 Biblické verše o Deti

« Deuteronómium 6:6-7 »

KAT
X
NKJV
A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť.And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up.
Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“But Jesus said, “Let the little children come to Me, and do not forbid them; for of such is the kingdom of heaven.”
Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridŕžať, a neodchýli sa od nej ani v starobe.Train up a child in the way he should go, And when he is old he will not depart from it.
Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl, tvoje múry sú vždy predo mnou.Can a woman forget her nursing child, And not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, Yet I will not forget you. See, I have inscribed you on the palms of My hands; Your walls are continually before Me.
Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful; nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it.
A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord.
Korunou starcov (sú ich synovia a) vnukovia a ozdobou synov (sú) ich otcovia.Children’s children are the crown of old men, And the glory of children is their father.
Deti moje, chráňte sa modiel!Little children, keep yourselves from idols. Amen.
Napodobňujte Boha ako milované deti.Therefore be imitators of God as dear children.
Oni povedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“So they said, “Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household.”
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.Blessed are the peacemakers, For they shall be called sons of God.
Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.
Blázon pohŕda otcovou disciplínou, lež ten, kto prijíma pokarhanie, správa sa rozumne.A fool despises his father’s instruction, But he who receives correction is prudent.
Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho.Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God! Therefore the world does not know us, because it did not know Him.
Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God.
Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.
Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.
Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno.But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name.
Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia.For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God.
Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the Spirit of adoption by whom we cry out, “Abba, Father.”
Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý.Beloved, now we are children of God; and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And everyone who has this hope in Him purifies himself, just as He is pure.
Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God.
Zachovávaj jeho prikázania a jeho ustanovenia, ako som ti dnes prikázal, aby sa tebe a tvojim deťom po tebe vodilo dobre a aby si dlho ostal v krajine, ktorú ti Pán, tvoj Boh, dáva na večné veky.You shall therefore keep His statutes and His commandments which I command you today, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days in the land which the Lord your God is giving you for all time.
Kiežby tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy v každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom naveky!Oh, that they had such a heart in them that they would fear Me and always keep all My commandments, that it might be well with them and with their children forever!

Čítať viac

Komentárov
Biblický verš dňa
Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android