DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Druhý Príchod

«Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Matúš 24:44»
Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.
Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the Day drawing near.
Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: „Áno, prídem čoskoro.“ „Amen. Príď, Pane Ježišu!“He who testifies to these things says, “Surely I am coming soon.” Amen. Come, Lord Jesus!
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming.
Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov.Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me, to repay each one for what he has done.
Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách.The end of all things is at hand; therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers.
Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown.
Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”
A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes, and said, “Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven.”
A teraz, deti moje, ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahanbení.And now, little children, abide in him, so that when he appears we may have confidence and not shrink from him in shame at his coming.
Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen.Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all tribes of the earth will wail on account of him. Even so. Amen.
Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves.
Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.
A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ.
A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia.And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.

Biblický verš dňa

Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!