DailyVerses.net
<

Exodus - KAT & CUV

>
Prečítajte si túto knihu o Biblii on-line, kliknite na tu na čítanie.

Exodus 1
Exodus 2
Exodus 3
Exodus 4
Exodus 5
Exodus 6
Exodus 7
Exodus 8
Exodus 9
Exodus 10
Exodus 11
Exodus 12
Exodus 13
Exodus 14
Exodus 15
Exodus 16
Exodus 17
Exodus 18
Exodus 19
Exodus 20
Exodus 21
Exodus 22
Exodus 23
Exodus 24
Exodus 25
Exodus 26
Exodus 27
Exodus 28
Exodus 29
Exodus 30
Exodus 31
Exodus 32
Exodus 33
Exodus 34
Exodus 35
Exodus 36
Exodus 37
Exodus 38
Exodus 39
Exodus 40

Biblické verše

« Exodus 23:25 »

KAT
X
CUV
Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby.你 們 要 事 奉 耶 和 華 你 們 的 神 , 他 必 賜 福 與 你 的 糧 與 你 的 水 , 也 必 從 你 們 中 間 除 去 疾 病 。
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.耶 和 華 必 為 你 們 爭 戰 ; 你 們 只 管 靜 默 , 不 要 作 聲 。
Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!當 孝 敬 父 母 , 使 你 的 日 子 在 耶 和 華 你 神 所 賜 你 的 地 上 得 以 長 久 。
A povedal: „Ak budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, a poslúchneš všetky jeho rozkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, potom ťa nezastihnem takými biedami, akými som postihol Egypťanov, lebo ja, Pán, som tvoj lekár.“又 說 : 你 若 留 意 聽 耶 和 華 你 神 的 話 , 又 行 我 眼 中 看 為 正 的 事 , 留 心 聽 我 的 誡 命 , 守 我 一 切 的 律 例 , 我 就 不 將 所 加 與 埃 及 人 的 疾 病 加 在 你 身 上 , 因 為 我 耶 和 華 是 醫 治 你 的 。
Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil! Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach! Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho.當 記 念 安 息 日 , 守 為 聖 日 。 六 日 要 勞 碌 做 你 一 切 的 工 , 但 第 七 日 是 向 耶 和 華 你 神 當 守 的 安 息 日 。 這 一 日 你 和 你 的 兒 女 、 僕 婢 、 牲 畜 , 並 你 城 裡 寄 居 的 客 旅 , 無 論 何 工 都 不 可 做 ; 因 為 六 日 之 內 , 耶 和 華 造 天 、 地 、 海 , 和 其 中 的 萬 物 , 第 七 日 便 安 息 , 所 以 耶 和 華 賜 福 與 安 息 日 , 定 為 聖 日 。
A ostal tam s Pánom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu. Potom Pán napísal na tabule príkazy zmluvy, desatoro prikázaní.摩 西 在 耶 和 華 那 裡 四 十 晝 夜 , 也 不 吃 飯 也 不 喝 水 。 耶 和 華 將 這 約 的 話 , 就 是 十 條 誡 , 寫 在 兩 塊 版 上 。
Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani nepožiadaš manželku svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížneho!不 可 貪 戀 人 的 房 屋 ; 也 不 可 貪 戀 人 的 妻 子 、 僕 婢 、 牛 驢 , 並 他 一 切 所 有 的 。
Neurobíte si strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si neurobíte!你 們 不 可 做 甚 麼 神 像 與 我 相 配 , 不 可 為 自 己 做 金 銀 的 神 像 。
Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom - veď mne patrí celá zem.如 今 你 們 若 實 在 聽 從 我 的 話 , 遵 守 我 的 約 , 就 要 在 萬 民 中 作 屬 我 的 子 民 , 因 為 全 地 都 是 我 的 。
A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom.收 生 婆 因 為 敬 畏 神 , 神 便 叫 他 們 成 立 家 室 。
Komentárov
Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!