DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

EzechielEzechiel 1
Ezechiel 2
Ezechiel 3
Ezechiel 4
Ezechiel 5
Ezechiel 6
Ezechiel 7
Ezechiel 8
Ezechiel 9
Ezechiel 10
Ezechiel 11
Ezechiel 12
Ezechiel 13
Ezechiel 14
Ezechiel 15
Ezechiel 16
Ezechiel 17
Ezechiel 18
Ezechiel 19
Ezechiel 20
Ezechiel 21
Ezechiel 22
Ezechiel 23
Ezechiel 24
Ezechiel 25
Ezechiel 26
Ezechiel 27
Ezechiel 28
Ezechiel 29
Ezechiel 30
Ezechiel 31
Ezechiel 32
Ezechiel 33
Ezechiel 34
Ezechiel 35
Ezechiel 36
Ezechiel 37
Ezechiel 38
Ezechiel 39
Ezechiel 40
Ezechiel 41
Ezechiel 42
Ezechiel 43
Ezechiel 44
Ezechiel 45
Ezechiel 46
Ezechiel 47
Ezechiel 48

Biblické verše - KAT & RVR60

  • Katolícky preklad (KAT)KAT

Veď nemám záľubu v smrti zomierajúceho, hovorí Pán, Jahve,
preto sa obráťte a budete žiť.
Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor; convertíos, pues, y viviréis.
Ja som Pán, váš Boh, podľa mojich príkazov kráčajte a moje práva zachovávajte a konajte podľa nich! Zasväcujte moje soboty, nech sú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste vedeli, že ja som Pán, váš Boh.Yo soy Jehová vuestro Dios; andad en mis estatutos, y guardad mis preceptos, y ponedlos por obra; y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.
Zvelebím, posvätím a oslávim sa pred očami mnohých národov
a budú vedieť, že ja som Pán.
Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones; y sabrán que yo soy Jehová.
Posvätím svoje veľké meno, znesväcované u národov, ktoré ste znesväcovali uprostred nich; i budú národy vedieť, že ja som Pán - hovorí Pán, Jahve -, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý.Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos.
A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
RVR60 | srdce Duch spása
Obráťte sa a odvráťte sa od všetkých svojich hriechov a zločin vám nebude na záhubu.Convertíos, y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina.
Urobím ich a okolie svojho pahorku požehnaním, v príhodnom čase spustím dážď, bude to požehnaný lejak.Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo; lluvias de bendición serán.
Ak sa však hriešnik odvráti od všetkých hriechov,
ktoré popáchal, zachová všetky moje príkazy
a bude konať podľa práva a spravodlivosti,
určite bude žiť, nezomrie.
Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá; no morirá.
„Preto im povedz: Toto hovorí Pán, Jahve:
Nebude sa už odďaľovať nijaké moje slovo.
Slovo, ktoré budem hovoriť, sa splní,“ hovorí Pán, Jahve.
Diles, por tanto: Así ha dicho Jehová el Señor: No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor.
Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
Biblický verš dňa
Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!