DailyVerses.net

Genezis - KAT & CUV

>
Prečítajte si túto knihu o Biblii on-line, kliknite na tu na čítanie.

Genezis 1
Genezis 2
Genezis 3
Genezis 4
Genezis 5
Genezis 6
Genezis 7
Genezis 8
Genezis 9
Genezis 10
Genezis 11
Genezis 12
Genezis 13
Genezis 14
Genezis 15
Genezis 16
Genezis 17
Genezis 18
Genezis 19
Genezis 20
Genezis 21
Genezis 22
Genezis 23
Genezis 24
Genezis 25
Genezis 26
Genezis 27
Genezis 28
Genezis 29
Genezis 30
Genezis 31
Genezis 32
Genezis 33
Genezis 34
Genezis 35
Genezis 36
Genezis 37
Genezis 38
Genezis 39
Genezis 40
Genezis 41
Genezis 42
Genezis 43
Genezis 44
Genezis 45
Genezis 46
Genezis 47
Genezis 48
Genezis 49
Genezis 50

Biblické verše

« Genezis 1:1-2 »

KAT
X
CUV
Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.起 初 , 神 創 造 天 地 。 地 是 空 虛 混 沌 , 淵 面 黑 暗 ; 神 的 靈 運 行 在 水 面 上 。
Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“耶 和 華 神 說 : 那 人 獨 居 不 好 , 我 要 為 他 造 一 個 配 偶 幫 助 他 。
I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.神 賜 福 給 第 七 日 , 定 為 聖 日 ; 因 為 在 這 日 , 神 歇 了 他 一 切 創 造 的 工 , 就 安 息 了 。
A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi. Vtedy Adam povedal: „Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža.“ Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke, a budú jedným telom.耶 和 華 神 就 用 那 人 身 上 所 取 的 肋 骨 造 成 一 個 女 人 , 領 他 到 那 人 跟 前 。 那 人 說 : 這 是 我 骨 中 的 骨 , 肉 中 的 肉 , 可 以 稱 他 為 女 人 , 因 為 他 是 從 男 人 身 上 取 出 來 的 。 因 此 , 人 要 離 開 父 母 , 與 妻 子 連 合 , 二 人 成 為 一 體 。
Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm!“神 說 : 看 哪 , 我 將 遍 地 上 一 切 結 種 子 的 菜 蔬 和 一 切 樹 上 所 結 有 核 的 果 子 全 賜 給 你 們 作 食 物 。
A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.神 就 照 著 自 己 的 形 像 造 人 , 乃 是 照 著 他 的 形 像 造 男 造 女 。
Svoj oblúk umiestňujem v oblakoch, aby bol znakom zmluvy medzi mnou a zemou.我 把 虹 放 在 雲 彩 中 , 這 就 可 作 我 與 地 立 約 的 記 號 了 。
Všetko, čo sa hýbe a žije, nech je vám za pokrm, všetko vám dávam tak, ako zelené byliny. Iba mäso s dušou, ktorá je v krvi, nesmiete jesť.凡 活 著 的 動 物 都 可 以 作 你 們 的 食 物 。 這 一 切 我 都 賜 給 你 們 , 如 同 菜 蔬 一 樣 。 惟 獨 肉 帶 著 血 , 那 就 是 他 的 生 命 , 你 們 不 可 吃 。
Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro, aby uskutočnil to, čo je dnes, aby zachránil život mnohým ľuďom.從 前 你 們 的 意 思 是 要 害 我 , 但 神 的 意 思 原 是 好 的 , 要 保 全 許 多 人 的 性 命 , 成 就 今 日 的 光 景 。
Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“神 說 : 我 們 要 照 著 我 們 的 形 像 、 按 著 我 們 的 樣 式 造 人 , 使 他 們 管 理 海 裡 的 魚 、 空 中 的 鳥 、 地 上 的 牲 畜 , 和 全 地 , 並 地 上 所 爬 的 一 切 昆 蟲 。
Komentárov
Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!