DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

22 Biblické verše o Hľadanie

« Jeremiáš 29:13 »
Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.Jullie zullen mij zoeken. En als je mij zoekt met heel je hart, zul je mij vinden.
Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.De Heer helpt jullie zolang jullie op hem vertrouwen. Als jullie hem zoeken, zal hij zorgen dat jullie hem vinden. Maar als jullie hem in de steek laten, dan zal hij jullie ook in de steek laten.
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.Vraag altijd hulp aan de Heer, hij is machtig. Blijf steeds dicht bij hem.
Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.God, u bent mijn God! Ik zoek u, met heel mijn hart verlang ik naar u, mijn hele lichaam verlangt naar u. Om mij heen is het dor en droog, nergens vind ik water.
Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!Als je iets vraagt, zul je het krijgen. Als je iets zoekt, zul je het vinden. Als je op de deur klopt, wordt er voor je opengedaan.
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.Zoek je geluk bij de Heer, want hij zal je alles geven wat je vraagt.
Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.Ik riep de Heer, en hij gaf mij antwoord. Ik was doodsbang, en hij heeft mij bevrijd.
Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.Mensen die hem kennen, mogen op hem vertrouwen. Mensen die hem zoeken, laat hij niet alleen.
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.Vraag altijd hulp aan de Heer, hij is machtig. Blijf steeds dicht bij hem.
Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!Volk van Israël! Zoek de Heer, want nu kun je hem nog vinden. Roep de Heer, hij is niet ver weg.
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.Want ik, de Mensenzoon, ben gekomen om mensen te redden die verkeerde dingen doen.
Lebo toto hovorí Pán domu Izraela: „Hľadajte ma a budete žiť!“Dit zegt God, de Heer, tegen het volk van Israël: ‘Als jullie mij zoeken, zullen jullie leven.’
Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána.Een man die de juiste vrouw gevonden heeft, is gelukkig. De Heer is goed voor hem.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van de Heer, die hem zoeken met heel hun hart.
Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.Leeuwen kunnen doodgaan van de honger, maar mensen die hulp vragen aan de Heer, zullen altijd genoeg te eten hebben.
BGT | Boh
Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!« národu, čo nevzýval moje meno.De Heer zegt: ‘Mijn volk heeft mij niet om raad gevraagd, maar toch ben ik er voor hen. Mijn volk bidt niet tot mij, maar toch zeg ik tegen hen: ‘Hier ben ik, hier!’’
Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.Doe wat goed is, en niet wat slecht is. Want dan zullen jullie echt leven. Jullie zeggen vaak: ‘God is bij ons.’ Maar alleen als jullie doen wat goed is, zal de Heer, de machtige God, echt bij jullie zijn.
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky.Heer, u weet alles van mij, u kent mij. U weet waar ik ben, en u weet waar ik heen ga. U weet wat ik denk, ook al bent u ver weg.
Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.Ten slotte nog dit: Blijf op de Heer vertrouwen. Hij zal jullie steunen met zijn grote macht.
Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.Dat laat zien dat Henoch geloofde. Want om bij God te kunnen komen, moet je geloven dat God bestaat. En dat hij je zal belonen als je hem echt zoekt.
Tak, vedz, (je) múdrosť tvojej duši. Ak si (ju) našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.Net zoals honing goed is voor je lichaam, zo is wijsheid goed voor je leven. Want wijsheid geeft je een toekomst, door wijsheid zul je lang leven.
Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.Als ik blijf denken aan uw woorden, zal mijn leven niet moeilijk zijn.
Biblický verš dňa
Hebrejom 9:28
Tak aj Kristus: raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví - bez hriechu - na spásu tým, čo ho očakávajú.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!