DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Hľadanie

«Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom. Jeremiáš 29:13»
Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.
Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.
Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.
Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd.
Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER.
Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
Lebo toto hovorí Pán domu Izraela: „Hľadajte ma a budete žiť!“Dit zegt de HEER tegen Israël: Zoek mij en leef!
Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!« národu, čo nevzýval moje meno.Al vragen zij niet naar mij, toch laat ik me raadplegen, en al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.
Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky.HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.
Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.
Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána.Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER.
Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
Tak, vedz, (je) múdrosť tvojej duši. Ak si (ju) našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.
Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.
Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels.

Biblický verš dňa

Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!