DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

22 Biblické verše o Hľadanie

«Jeremiáš 29:13»
Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón.
Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.El Señor estará con ustedes, siempre y cuando ustedes estén con él. Si lo buscan, él dejará que ustedes lo hallen; pero, si lo abandonan, él los abandonará.
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.¡Refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia!
Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.Oh Dios, tú eres mi Dios; yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti; todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta.
Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá.
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu corazón.
Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.Busqué al Señor, y él me respondió; me libró de todos mis temores.
Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan.
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.Recurran al Señor y a su fuerza; busquen siempre su rostro.
Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano.
Lebo toto hovorí Pán domu Izraela: „Hľadajte ma a budete žiť!“Así dice el Señor al reino de Israel: «Búsquenme y vivirán.»
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!« národu, čo nevzýval moje meno.Me di a conocer a los que no preguntaban por mí; dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije: “¡Aquí estoy!”
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan.
Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána.Quien halla esposa halla la felicidad: muestras de su favor le ha dado el Señor.
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky.Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto; aun a la distancia me lees el pensamiento.
Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta.
Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.Busquen el bien y no el mal, y vivirán; y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman.
Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.
Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan.
Tak, vedz, (je) múdrosť tvojej duši. Ak si (ju) našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.Así de dulce sea la sabiduría a tu alma; si das con ella, tendrás buen futuro; tendrás una esperanza que no será destruida.
Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.Viviré con toda libertad, porque he buscado tus preceptos.

Biblický verš dňa

On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!