DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Hľadanie

«Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom. Jeremiáš 29:13»
Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas, se o abandonarem, ele os abandonará.
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.Olhem para o Senhor e para a sua força; busquem sempre a sua face.
Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente; a minha alma tem sede de ti! Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água.
Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta.
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração.
Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.Busquei o Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores.
Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam.
Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo; clamem por ele enquanto está perto.
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.Recorram ao Senhor e ao seu poder; busquem sempre a sua presença.
Lebo toto hovorí Pán domu Izraela: „Hľadajte ma a budete žiť!“Assim diz o Senhor à nação de Israel: “Busquem-me e terão vida.”
Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!« národu, čo nevzýval moje meno.Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim; fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui.
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam!
Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta.
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky.Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto; de longe percebes os meus pensamentos.
Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos Exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam.
Kto našiel dobrú ženu, našiel niečo znamenité a dostal milostný dar od Pána.Quem encontra uma esposa encontra algo excelente; recebeu uma bênção do Senhor.
Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder.
Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Tak, vedz, je múdrosť tvojej duši. Ak si ju našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma; se você a encontrar, certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo.
Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos.

Biblický verš dňa

A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.

Náhodný Biblický verš

I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého,
lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica,
tie sú mi útechou.
Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!