DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

22 Biblické verše o Hľadanie

« Jeremiáš 29:13 »
Katolícky prekladReina-Valera 1995
Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él; y si lo buscáis vosotros lo hallaréis; pero si lo dejáis, él también os dejará.
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.¡Buscad a Jehová y su poder; buscad su rostro continuamente!
Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.¡Dios, Dios mío eres tú! ¡De madrugada te buscaré! Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas.
Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.Deléitate asimismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón.
Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.Busqué a Jehová, y él me oyó y me libró de todos mis temores.
Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.¡Buscad a Jehová y su poder; buscad siempre su rostro!
Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!¡Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano!
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána.El que encuentra esposa encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan.
Lebo toto hovorí Pán domu Izraela: „Hľadajte ma a budete žiť!“Pero así dice Jehová a la casa de Israel: «Buscadme y viviréis».
Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis; y así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís.
Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!« národu, čo nevzýval moje meno.Yo me dejé buscar por aquellos que no preguntaban por mí y fui hallado por aquellos que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: “¡Aquí estoy, aquí estoy!”
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky.Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos.
Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa.
Tak, vedz, (je) múdrosť tvojej duši. Ak si (ju) našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.Así será para ti el conocimiento de la sabiduría: si la hallas tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será frustrada.
Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan.
Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos.
Biblický verš dňa
Príslovia 17:22
Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies