DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

Biblické verše o Hovorenie

«Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo… Príslovia 18:21»
Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím.La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la ama comerá de sus frutos.
Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.El que guarda su boca guarda su alma; Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad.
Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.La lengua apacible es árbol de vida; Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu.
Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; El que cierra sus labios es entendido.
No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse.
Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto drží svoje pery na uzde, je rozumný.En las muchas palabras no falta pecado; Mas el que refrena sus labios es prudente.
Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných (na seba)!Abre tu boca por el mudo En el juicio de todos los desvalidos.
Človek sa teší z (podarenej) odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!El hombre se alegra con la respuesta de su boca; Y la palabra a su tiempo, !!cuán buena es!
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el furor.
Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.El que anda en chismes descubre el secreto; Mas el de espíritu fiel lo guarda todo.
Slová z úst múdreho sú prívetivé, (čo) však (odznieva) z perí nemúdreho, pohlcuje ho.Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina.
Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano.
Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.Sea llena mi boca de tu alabanza, De tu gloria todo el día.
Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas.
Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; Mas en la multitud de consejeros se afirman.
Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.Alabad a Jehová, invocad su nombre; Dad a conocer sus obras en los pueblos.

Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
Predošlý123Ďalší

Biblický verš dňa

Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť.

Náhodný Biblický verš

On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi.

Biblický verš dňa

Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!