DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Jedlo

«Lebo smädného napojil a hladného nakŕmil dobrotami. Žalm 107:9»
Lebo smädného napojil a hladného nakŕmil dobrotami.因 他 使 心 裡 渴 慕 的 人 得 以 知 足 , 使 心 裡 飢 餓 的 人 得 飽 美 物 。
Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“耶 穌 說 : 我 就 是 生 命 的 糧 。 到 我 這 裡 來 的 , 必 定 不 餓 ; 信 我 的 , 永 遠 不 渴 。
Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu.所 以 , 你 們 或 吃 或 喝 , 無 論 做 甚 麼 , 都 要 為 榮 耀 神 而 行 。
Ten, kto je, nech nepohŕda tým, kto neje, a kto neje, nech nesúdi toho, kto je, lebo Boh ho prijal.吃 的 人 不 可 輕 看 不 吃 的 人 ; 不 吃 的 人 不 可 論 斷 吃 的 人 ; 因 為 神 已 經 收 納 他 了 。
Toto budete jesť zo všetkého, čo žije vo vodách: čo má plutvy a šupiny, môžete jesť. Ale z toho, čo nemá plutvy a šupiny, nesmiete jesť nič, to je pre vás nečisté.水 中 可 吃 的 乃 是 這 些 : 凡 有 翅 有 鱗 的 都 可 以 吃 ; 凡 無 翅 無 鱗 的 都 不 可 吃 , 是 與 你 們 不 潔 淨 。
Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm!“神 說 : 看 哪 , 我 將 遍 地 上 一 切 結 種 子 的 菜 蔬 和 一 切 樹 上 所 結 有 核 的 果 子 全 賜 給 你 們 作 食 物 。
Človek, čo žehná rád druhým, sám zbohatne, ten však, kto iných preklína, aj sám bude prekliaty.好 施 捨 的 , 必 得 豐 裕 ; 滋 潤 人 的 , 必 得 滋 潤 。
On odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.«“耶 穌 卻 回 答 說 : 經 上 記 著 說 : 人 活 著 , 不 是 單 靠 食 物 , 乃 是 靠 神 口 裡 所 出 的 一 切 話 。
Všetko, čo sa hýbe a žije, nech je vám za pokrm, všetko vám dávam tak, ako zelené byliny. Iba mäso s dušou, ktorá je v krvi, nesmiete jesť.凡 活 著 的 動 物 都 可 以 作 你 們 的 食 物 。 這 一 切 我 都 賜 給 你 們 , 如 同 菜 蔬 一 樣 。 惟 獨 肉 帶 著 血 , 那 就 是 他 的 生 命 , 你 們 不 可 吃 。
Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť.因 為 我 們 沒 有 帶 甚 麼 到 世 上 來 , 也 不 能 帶 甚 麼 去 。 只 要 有 衣 有 食 , 就 當 知 足 。
Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil nad nimi, lámal ich a dával svojim učeníkom, aby ich predkladali zástupu. I jedli a všetci sa nasýtili, ba ešte sa nazbieralo dvanásť košov odrobín, čo po nich zostali.耶 穌 拿 著 這 五 個 餅 , 兩 條 魚 , 望 著 天 祝 福 , 擘 開 , 遞 給 門 徒 , 擺 在 眾 人 面 前 。 他 們 就 吃 , 並 且 都 吃 飽 了 ; 把 剩 下 的 零 碎 收 拾 起 來 , 裝 滿 了 十 二 籃 子 。
Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?所 以 我 告 訴 你 們 , 不 要 為 生 命 憂 慮 吃 甚 麼 , 喝 甚 麼 ; 為 身 體 憂 慮 穿 甚 麼 。 生 命 不 勝 於 飲 食 麼 ? 身 體 不 勝 於 衣 裳 麼 ?
Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.看 哪 , 我 站 在 門 外 叩 門 , 若 有 聽 見 我 聲 音 就 開 門 的 , 我 要 進 到 他 那 裡 去 , 我 與 他 他 與 我 一 同 坐 席 。
Potom im povedal: „Choďte, zajedzte si niečo mastného a vypite si sladkého, no niečo z toho pošlite aj tomu, kto si nenachystal! Lebo tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“又 對 他 們 說 : 你 們 去 吃 肥 美 的 , 喝 甘 甜 的 , 有 不 能 預 備 的 就 分 給 他 , 因 為 今 日 是 我 們 主 的 聖 日 。 你 們 不 要 憂 愁 , 因 靠 耶 和 華 而 得 的 喜 樂 是 你 們 的 力 量 。
Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm, ani pre nápoj, ani pre sviatok, novmesiac alebo soboty, lebo ony sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus.所 以 , 不 拘 在 飲 食 上 , 或 節 期 、 月 朔 、 安 息 日 都 不 可 讓 人 論 斷 你 們 。 這 些 原 是 後 事 的 影 兒 ; 那 形 體 卻 是 基 督 。
Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.不 要 為 那 必 壞 的 食 物 勞 力 , 要 為 那 存 到 永 生 的 食 物 勞 力 , 就 是 人 子 要 賜 給 你 們 的 , 因 為 人 子 是 父 神 所 印 證 的 。
Plást medom pretekajúci sú slová láskavé, sladkosť z nich prúdi do duše a osvieženie do kostí.良 言 如 同 蜂 房 , 使 心 覺 甘 甜 , 使 骨 得 醫 治 。
Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.他 們 天 天 同 心 合 意 恆 切 的 在 殿 裡 , 且 在 家 中 擘 餅 , 存 著 歡 喜 、 誠 實 的 心 用 飯 , 讚 美 神 , 得 眾 民 的 喜 愛 。 主 將 得 救 的 人 天 天 加 給 他 們 。
Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.那 賜 種 給 撒 種 的 , 賜 糧 給 人 吃 的 , 必 多 多 加 給 你 們 種 地 的 種 子 , 又 增 添 你 們 仁 義 的 果 子 。
Chutný chlieb som nezjedol, mäso a víno mi nevošlo do úst a vôbec som sa nepomazal, kým neprešli celé tri týždne.美 味 我 沒 有 吃 , 酒 肉 沒 有 入 我 的 口 , 也 沒 有 用 油 抹 我 的 身 , 直 到 滿 了 三 個 七 日 。
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.飢 渴 慕 義 的 人 有 福 了 ! 因 為 他 們 必 得 飽 足 。
Nuž, hore sa! S radosťou požívaj chlieb a popíjaj víno pri dobrej nálade, lebo Boh mal už dávno radosť z tvojich diel.你 只 管 去 歡 歡 喜 喜 吃 你 的 飯 , 心 中 快 樂 喝 你 的 酒 , 因 為 神 已 經 悅 納 你 的 作 為 。
A ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu.就 要 愛 慕 那 純 淨 的 靈 奶 , 像 才 生 的 嬰 孩 愛 慕 奶 一 樣 , 叫 你 們 因 此 漸 長 , 以 致 得 救 。
Pokoril ťa a dal ti hladovať; potom ťa kŕmil mannou, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek môže byť živý zo všetkého, čo vychádza z Božích úst.他 苦 煉 你 , 任 你 飢 餓 , 將 你 和 你 列 祖 所 不 認 識 的 嗎 哪 賜 給 你 吃 , 使 你 知 道 , 人 活 著 不 是 單 靠 食 物 , 乃 是 靠 耶 和 華 口 裡 所 出 的 一 切 話 。
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.你 們 要 先 求 他 的 國 和 他 的 義 , 這 些 東 西 都 要 加 給 你 們 了 。

Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.萬 軍 之 耶 和 華 說 : 你 們 要 將 當 納 的 十 分 之 一 全 然 送 入 倉 庫 , 使 我 家 有 糧 , 以 此 試 試 我 , 是 否 為 你 們 敞 開 天 上 的 窗 戶 , 傾 福 與 你 們 , 甚 至 無 處 可 容 。
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

„V tvojich rukách je môj osud.“
Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov.

Náhodný Biblický verš

A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

„V tvojich rukách je môj osud.“ Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!