DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Kráľovstvo

«Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani… 1. Korinťanom 6:9-10»
Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.你 們 豈 不 知 不 義 的 人 不 能 承 受 神 的 國 麼 ? 不 要 自 欺 ! 無 論 是 淫 亂 的 、 拜 偶 像 的 、 姦 淫 的 、 作 孌 童 的 、 親 男 色 的 、 偷 竊 的 、 貪 婪 的 、 醉 酒 的 、 辱 罵 的 、 勒 索 的 , 都 不 能 承 受 神 的 國 。
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.你 們 要 先 求 他 的 國 和 他 的 義 , 這 些 東 西 都 要 加 給 你 們 了 。
Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva, veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo; ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší!耶 和 華 啊 , 尊 大 、 能 力 、 榮 耀 、 強 勝 、 威 嚴 都 是 你 的 ; 凡 天 上 地 下 的 都 是 你 的 ; 國 度 也 是 你 的 , 並 且 你 為 至 高 , 為 萬 有 之 首 。
Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.你 們 這 小 群 , 不 要 懼 怕 , 因 為 你 們 的 父 樂 意 把 國 賜 給 你 們 。
Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“從 那 時 候 , 耶 穌 就 傳 起 道 來 , 說 : 天 國 近 了 , 你 們 應 當 悔 改 !
Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“耶 穌 說 : 讓 小 孩 子 到 我 這 裡 來 , 不 要 禁 止 他 們 ; 因 為 在 天 國 的 , 正 是 這 樣 的 人 。
Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“耶 穌 回 答 說 : 「 我 實 實 在 在 地 告 訴 你 , 人 若 不 重 生 , 就 不 能 見 神 的 國 。 」
Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš.這 樣 , 你 們 不 再 作 外 人 和 客 旅 , 是 與 聖 徒 同 國 , 是 神 家 裡 的 人 了 ; 並 且 被 建 造 在 使 徒 和 先 知 的 根 基 上 , 有 基 督 耶 穌 自 己 為 房 角 石 。
Pán bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude jedine Pán a jedine jeho meno.耶 和 華 必 作 全 地 的 王 。 那 日 耶 和 華 必 為 獨 一 無 二 的 , 他 的 名 也 是 獨 一 無 二 的 。
Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.日 期 滿 了 , 神 的 國 近 了 。 你 們 當 悔 改 , 信 福 音 !
Uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: »Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.«要 醫 治 那 城 裡 的 病 人 , 對 他 們 說 : 神 的 國 臨 近 你 們 了 。
Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.我 要 把 天 國 的 鑰 匙 給 你 , 凡 你 在 地 上 所 捆 綁 的 , 在 天 上 也 要 捆 綁 ; 凡 你 在 地 上 所 釋 放 的 , 在 天 上 也 要 釋 放 。
Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“那 報 佳 音 , 傳 平 安 , 報 好 信 , 傳 救 恩 的 , 對 錫 安 說 : 你 的 神 作 王 了 ! 這 人 的 腳 登 山 何 等 佳 美 !
Preto sa, bratia, tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak budete to robiť, nikdy nepadnete. Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.所 以 弟 兄 們 , 應 當 更 加 殷 勤 , 使 你 們 所 蒙 的 恩 召 和 揀 選 堅 定 不 移 。 你 們 若 行 這 幾 樣 , 就 永 不 失 腳 。 這 樣 , 必 叫 你 們 豐 豐 富 富 的 得 以 進 入 我 們 主 救 主 耶 穌 基 督 永 遠 的 國 。
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.為 義 受 逼 迫 的 人 有 福 了 ! 因 為 天 國 是 他 們 的 。
Lebo Pán je naším sudcom, Pán naším zákonodarcom. Pán je naším kráľom, on nás spasí.因 為 , 耶 和 華 是 審 判 我 們 的 ; 耶 和 華 是 給 我 們 設 律 法 的 ; 耶 和 華 是 我 們 的 王 ; 他 必 拯 救 我 們 。
Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“耶 穌 說 : 「 我 實 實 在 在 的 告 訴 你 , 人 若 不 是 從 水 和 聖 靈 生 的 , 就 不 能 進 神 的 國 。」
Kto je ten kráľ slávy? Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.榮 耀 的 王 是 誰 呢 ? 萬 軍 之 耶 和 華 , 他 是 榮 耀 的 王 ! ( 細 拉 )
Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.在 頭 一 次 復 活 有 分 的 有 福 了 , 聖 潔 了 ! 第 二 次 的 死 在 他 們 身 上 沒 有 權 柄 。 他 們 必 作 神 和 基 督 的 祭 司 , 並 要 與 基 督 一 同 作 王 一 千 年 。
Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.所 以 , 無 論 何 人 廢 掉 這 誡 命 中 最 小 的 一 條 , 又 教 訓 人 這 樣 作 , 他 在 天 國 要 稱 為 最 小 的 。 但 無 論 何 人 遵 行 這 誡 命 , 又 教 訓 人 遵 行 , 他 在 天 國 要 稱 為 大 的 。
Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.但 願 尊 貴 、 榮 耀 歸 與 那 不 能 朽 壞 、 不 能 看 見 、 永 世 的 君 王 、 獨 一 的 神 , 直 到 永 永 遠 遠 。 阿 們 !
On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.他 救 了 我 們 脫 離 黑 暗 的 權 勢 , 把 我 們 遷 到 他 愛 子 的 國 裡 ; 我 們 在 愛 子 裡 得 蒙 救 贖 , 罪 過 得 以 赦 免 。
Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.凡 稱 呼 我 主 阿 , 主 阿 的 人 不 能 都 進 天 國 ; 惟 獨 遵 行 我 天 父 旨 意 的 人 才 能 進 去 。
Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.所 以 , 你 們 禱 告 要 這 樣 說 : 我 們 在 天 上 的 父 : 願 人 都 尊 你 的 名 為 聖 。 願 你 的 國 降 臨 ; 願 你 的 旨 意 行 在 地 上 , 如 同 行 在 天 上 。

Biblický verš dňa

Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

Náhodný Biblický verš

Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!