DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš

16 Biblické verše o Krst

«Galaťanom 3:26-27»
Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.所 以 , 你 們 因 信 基 督 耶 穌 都 是 神 的 兒 子 。 你 們 受 洗 歸 入 基 督 的 都 是 披 戴 基 督 了 。
Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.所 以 , 你 們 要 去 , 使 萬 民 作 我 的 門 徒 , 奉 父 、 子 、 聖 靈 的 名 給 他 們 施 洗 。 凡 我 所 吩 咐 你 們 的 , 都 教 訓 他 們 遵 守 , 我 就 常 與 你 們 同 在 , 直 到 世 界 的 末 了 。
To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.這 水 所 表 明 的 洗 禮 , 現 在 藉 著 耶 穌 基 督 復 活 也 拯 救 你 們 ; 這 洗 禮 本 不 在 乎 除 掉 肉 體 的 污 穢 , 只 求 在 神 面 前 有 無 虧 的 良 心 。
Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“彼 得 說 : 你 們 各 人 要 悔 改 , 奉 耶 穌 基 督 的 名 受 洗 , 叫 你 們 的 罪 得 赦 , 就 必 領 受 所 賜 的 聖 靈 。
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.信 而 受 洗 的 , 必 然 得 救 ; 不 信 的 , 必 被 定 罪 。
Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“耶 穌 說 : 「 我 實 實 在 在 的 告 訴 你 , 人 若 不 是 從 水 和 聖 靈 生 的 , 就 不 能 進 神 的 國 。」
A teraz - čo čakáš?! Vstaň, daj sa pokrstiť, zmy svoje hriechy a vzývaj jeho meno!現 在 你 為 甚 麼 耽 延 呢 ? 起 來 , 求 告 他 的 名 受 洗 , 洗 去 你 的 罪 。
Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení?豈 不 知 我 們 這 受 洗 歸 入 基 督 耶 穌 的 人 是 受 洗 歸 入 他 的 死 麼 ?
Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“眾 百 姓 都 受 了 洗 , 耶 穌 也 受 了 洗 。 正 禱 告 的 時 候 , 天 就 開 了 , 聖 靈 降 臨 在 他 身 上 , 形 狀 彷 彿 鴿 子 ; 又 有 聲 音 從 天 上 來 , 說 : 你 是 我 的 愛 子 , 我 喜 悅 你 。
Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.我 們 不 拘 是 猶 太 人 , 是 希 利 尼 人 , 是 為 奴 的 , 是 自 主 的 , 都 從 一 位 聖 靈 受 洗 , 成 了 一 個 身 體 , 飲 於 一 位 聖 靈 。
Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: »Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.«我 先 前 不 認 識 他 . 只 是 那 差 我 來 用 水 施 洗 的 、 對 我 說 、 你 看 見 聖 靈 降 下 來 、 住 在 誰 的 身 上 、 誰 就 是 用 聖 靈 施 洗 的 。
„Môže ešte niekto zabrániť, aby boli vodou pokrstení tí, čo dostali Ducha Svätého tak ako my?“於 是 彼 得 說 : 這 些 人 既 受 了 聖 靈 , 與 我 們 一 樣 , 誰 能 禁 止 用 水 給 他 們 施 洗 呢 ?
Pavol povedal: „Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádzal po ňom, to jest v Ježiša.“保 羅 說 : 約 翰 所 行 的 是 悔 改 的 洗 , 告 訴 百 姓 當 信 那 在 他 以 後 要 來 的 , 就 是 耶 穌 。
Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali.他 們 聽 見 這 話 , 就 奉 主 耶 穌 的 名 受 洗 。 保 羅 按 手 在 他 們 頭 上 , 聖 靈 便 降 在 他 們 身 上 , 他 們 就 說 方 言 , 又 說 預 言 。
Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší.於 是 領 受 他 話 的 人 就 受 了 洗 。 那 一 天 , 門 徒 約 添 了 三 千 人 。
Spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom.他 便 救 了 我 們 ; 並 不 是 因 我 們 自 己 所 行 的 義 , 乃 是 照 他 的 憐 憫 , 藉 著 重 生 的 洗 和 聖 靈 的 更 新 。

Biblický verš dňa

Ja ti však budem s hlasnou vďakou obetovať a splním, čo som sľúbil; u Pána je spása.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!