DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

16 Biblické verše o Krst

«Galaťanom 3:26-27»
Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.所 以 , 你 們 因 信 基 督 耶 穌 都 是 神 的 兒 子 。 你 們 受 洗 歸 入 基 督 的 都 是 披 戴 基 督 了 。
Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.所 以 , 你 們 要 去 , 使 萬 民 作 我 的 門 徒 , 奉 父 、 子 、 聖 靈 的 名 給 他 們 施 洗 。 凡 我 所 吩 咐 你 們 的 , 都 教 訓 他 們 遵 守 , 我 就 常 與 你 們 同 在 , 直 到 世 界 的 末 了 。
To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.這 水 所 表 明 的 洗 禮 , 現 在 藉 著 耶 穌 基 督 復 活 也 拯 救 你 們 ; 這 洗 禮 本 不 在 乎 除 掉 肉 體 的 污 穢 , 只 求 在 神 面 前 有 無 虧 的 良 心 。
Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“彼 得 說 : 你 們 各 人 要 悔 改 , 奉 耶 穌 基 督 的 名 受 洗 , 叫 你 們 的 罪 得 赦 , 就 必 領 受 所 賜 的 聖 靈 。
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.信 而 受 洗 的 , 必 然 得 救 ; 不 信 的 , 必 被 定 罪 。
Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“耶 穌 說 : 「 我 實 實 在 在 的 告 訴 你 , 人 若 不 是 從 水 和 聖 靈 生 的 , 就 不 能 進 神 的 國 。」
A teraz - čo čakáš?! Vstaň, daj sa pokrstiť, zmy svoje hriechy a vzývaj jeho meno!現 在 你 為 甚 麼 耽 延 呢 ? 起 來 , 求 告 他 的 名 受 洗 , 洗 去 你 的 罪 。
Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení?豈 不 知 我 們 這 受 洗 歸 入 基 督 耶 穌 的 人 是 受 洗 歸 入 他 的 死 麼 ?
Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“眾 百 姓 都 受 了 洗 , 耶 穌 也 受 了 洗 。 正 禱 告 的 時 候 , 天 就 開 了 , 聖 靈 降 臨 在 他 身 上 , 形 狀 彷 彿 鴿 子 ; 又 有 聲 音 從 天 上 來 , 說 : 你 是 我 的 愛 子 , 我 喜 悅 你 。
Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.我 們 不 拘 是 猶 太 人 , 是 希 利 尼 人 , 是 為 奴 的 , 是 自 主 的 , 都 從 一 位 聖 靈 受 洗 , 成 了 一 個 身 體 , 飲 於 一 位 聖 靈 。
Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: »Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.«我 先 前 不 認 識 他 . 只 是 那 差 我 來 用 水 施 洗 的 、 對 我 說 、 你 看 見 聖 靈 降 下 來 、 住 在 誰 的 身 上 、 誰 就 是 用 聖 靈 施 洗 的 。
„Môže ešte niekto zabrániť, aby boli vodou pokrstení tí, čo dostali Ducha Svätého tak ako my?“於 是 彼 得 說 : 這 些 人 既 受 了 聖 靈 , 與 我 們 一 樣 , 誰 能 禁 止 用 水 給 他 們 施 洗 呢 ?
Pavol povedal: „Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádzal po ňom, to jest v Ježiša.“保 羅 說 : 約 翰 所 行 的 是 悔 改 的 洗 , 告 訴 百 姓 當 信 那 在 他 以 後 要 來 的 , 就 是 耶 穌 。
Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali.他 們 聽 見 這 話 , 就 奉 主 耶 穌 的 名 受 洗 。 保 羅 按 手 在 他 們 頭 上 , 聖 靈 便 降 在 他 們 身 上 , 他 們 就 說 方 言 , 又 說 預 言 。
Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší.於 是 領 受 他 話 的 人 就 受 了 洗 。 那 一 天 , 門 徒 約 添 了 三 千 人 。
Spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom.他 便 救 了 我 們 ; 並 不 是 因 我 們 自 己 所 行 的 義 , 乃 是 照 他 的 憐 憫 , 藉 著 重 生 的 洗 和 聖 靈 的 更 新 。

Biblický verš dňa

Čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval.

Náhodný Biblický verš

Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí
a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš.
To je údel sluhov Pánových
a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.

Biblický verš dňa

Čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!