DailyVerses.net
<

Marek - KAT & ARC

>
Prečítajte si túto knihu o Biblii on-line, kliknite na tu na čítanie.

Marek 1
Marek 2
Marek 3
Marek 4
Marek 5
Marek 6
Marek 7
Marek 8
Marek 9
Marek 10
Marek 11
Marek 12
Marek 13
Marek 14
Marek 15
Marek 16

Biblické verše

« Marek 11:24 »

KAT
X
ARC
Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis.
Ježiš mu povedal: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí.“E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer; tudo é possível ao que crê.
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis.
Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma?
A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho.
A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes.
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado.
On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili.“Porém ele disse-lhes: Não vos assusteis; buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado; já ressuscitou, não está aqui; eis aqui o lugar onde o puseram.
A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“E dizia: O que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem.
Komentárov
Biblický verš dňa
Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!