DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš
<

Matúš 5 - KAT & CUV

>
«Matúš 5:4»
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.哀 慟 的 人 有 福 了 ! 因 為 他 們 必 得 安 慰 。
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.飢 渴 慕 義 的 人 有 福 了 ! 因 為 他 們 必 得 飽 足 。
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.清 心 的 人 有 福 了 ! 因 為 他 們 必 得 見 神 。
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.使 人 和 睦 的 人 有 福 了 ! 因 為 他 們 必 稱 為 神 的 兒 子 。
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.為 義 受 逼 迫 的 人 有 福 了 ! 因 為 天 國 是 他 們 的 。
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.人 若 因 我 辱 罵 你 們 , 逼 迫 你 們 , 捏 造 各 樣 壞 話 毀 謗 你 們 , 你 們 就 有 福 了 !
Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.你 們 是 世 上 的 鹽 。 鹽 若 失 了 味 , 怎 能 叫 他 再 鹹 呢 ? 以 後 無 用 , 不 過 丟 在 外 面 , 被 人 踐 踏 了 。
Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.你 們 是 世 上 的 光 。 城 造 在 山 上 是 不 能 隱 藏 的 。
Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.人 點 燈 , 不 放 在 斗 底 下 , 是 放 在 燈 臺 上 , 就 照 亮 一 家 的 人 。 你 們 的 光 也 當 這 樣 照 在 人 前 , 叫 他 們 看 見 你 們 的 好 行 為 , 便 將 榮 耀 歸 給 你 們 在 天 上 的 父 。
Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.莫 想 我 來 要 廢 掉 律 法 和 先 知 。 我 來 不 是 要 廢 掉 , 乃 是 要 成 全 。
Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.我 實 在 告 訴 你 們 , 就 是 到 天 地 都 廢 去 了 , 律 法 的 一 點 一 畫 也 不 能 廢 去 , 都 要 成 全 。
Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.所 以 , 無 論 何 人 廢 掉 這 誡 命 中 最 小 的 一 條 , 又 教 訓 人 這 樣 作 , 他 在 天 國 要 稱 為 最 小 的 。 但 無 論 何 人 遵 行 這 誡 命 , 又 教 訓 人 遵 行 , 他 在 天 國 要 稱 為 大 的 。
Počuli ste, že bolo povedané: »Nescudzoložíš!« No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.你 們 聽 見 有 話 說 : 不 可 姦 淫 。 只 是 我 告 訴 你 們 , 凡 看 見 婦 女 就 動 淫 念 的 , 這 人 心 裡 已 經 與 他 犯 姦 淫 了 。
Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.若 是 你 的 右 眼 叫 你 跌 倒 , 就 剜 出 來 丟 掉 , 寧 可 失 去 百 體 中 的 一 體 , 不 叫 全 身 丟 在 地 獄 裡 。
Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú.只 是 我 告 訴 你 們 , 要 愛 你 們 的 仇 敵 , 為 那 逼 迫 你 們 的 禱 告 。
Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.所 以 , 你 們 要 完 全 , 像 你 們 的 天 父 完 全 一 樣 。

Biblický verš dňa

Keď teda Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. Lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom.

Náhodný Biblický verš

Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc,
chvála, veleba a sláva,
veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo;
ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší!

Biblický verš dňa

Keď teda Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. Lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!