DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Ochrana

«Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Efezanom 6:11»
Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.U is 'n skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid; U omring my met vrolike gesange van bevryding. Sela.
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.God is vir ons 'n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.
Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie; want dit is die Here jou God wat saam met jou trek; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie.
Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my 'n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal 'n mens aan my doen?
Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit My is, spreek die Here.
Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.Ook het U my die skild van u uitredding gegee, en u regterhand het my ondersteun, en u neerbuigende goedheid het my groot gemaak. U het my voetstap ruim gemaak onder my, en my enkels het nie gewankel nie.
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.Bewaar my, o God, want by U skuil ek.
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees.
Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?Die Here is vír my; ek sal nie vrees nie: wat kan 'n mens my doen?
Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek.
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.
Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.En tot die ouderdom toe is Ék dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal Ek julle dra; Ék het dit gedoen, en Ék sal julle opneem, en Ék sal dra en red.
Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.Die weg van God is volmaak; die woord van die Here is gelouter; Hy is 'n skild vir almal wat by Hom skuil.
Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.Maar ék sal sing van u sterkte en elke môre jubel oor u goedertierenheid, want U was 'n rotsvesting vir my en 'n toevlug in die dag toe ek benoud was.
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.
Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.Maar U, Here, is 'n skild wat my beskut, my eer en die Een wat my hoof ophef.
Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?WAT sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie kan teen ons wees?
Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.Ek stel die Here altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.Dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou.
Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.Elke woord van God is gelouter; Hy is 'n skild vir die wat by Hom skuil.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.Die Naam van die Here is 'n sterk toring; die regverdige hardloop daarin en word beskut.
Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?Of dink jy dat Ek nie nou my Vader kan bid en Hy vir My meer as twaalf legioene van engele beskikbaar sal stel nie?
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil; sy trou is 'n skild en pantser.
Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?Want wie is God buiten die Here, en wie 'n rots buiten onse God?

Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!Leer om goed te doen, soek die reg, beteuel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.

Náhodný Biblický verš

A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!