DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš

43 Biblické verše o Ochrana

«Efezanom 6:11»
Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Bij U kan ik me verbergen. U beschermt me in gevaar. Ik ben zó blij, dat ik voor U wil zingen. Want U heeft mij bevrijd.
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.Bij God zijn we veilig. Hij is onze schuilplaats, onze burcht waar we veilig zijn. Hij heeft ons altijd geholpen als we in moeilijkheden zaten.
Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.Wees vastberaden en vol vertrouwen. Wees niet bang voor hen. Want jullie Heer God zal Zelf met jullie meegaan. Hij zal jullie niet in de steek laten.
Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“Daarom kunnen we vol vertrouwen zeggen: "De Heer zal mij altijd helpen. Daarom hoef ik nooit bang te zijn voor wat mensen mij kunnen aandoen."
Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.Maar geen enkel wapen dat wordt gesmeed om tegen jou gebruikt te worden, zal jou nog kwaad kunnen doen. En elke rechtszaak die anderen tegen jou beginnen, zul jij winnen. Dit is wat Ik aan mijn dienaren geef. Dit is hoe Ik hen vrijspreek van schuld, zegt de Heer.
Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.U beschermde me als een schild en U hielp mij. Dankzij uw goedheid ben ik machtig geworden. U heeft de weg voor mij gebaand. Ik kon gaan zonder te struikelen.
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.Bescherm mij, God, want ik vertrouw op U.
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.De Heer zal voor jullie strijden. Wees maar rustig, jullie hoeven zelf niets te doen.
Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?De Heer zorgt voor mij. Ik hoef niet bang te zijn. Wat zouden mensen me kunnen aandoen?
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.Ik kan alle dingen aan, dankzij Christus die mij kracht geeft.
Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.Bij U ben ik veilig, U beschermt mij als een schild. Ik verwacht alles van uw woord.
Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.En Ik blijf jullie dragen totdat jullie oud en grijs geworden zijn. Want Ik ben altijd Dezelfde en Ik verander niet. Ik heb jullie gedragen en Ik zal jullie blijven dragen. Ik zal jullie optillen, dragen en redden.
Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.Wat God doet is volmaakt. Wat Hij zegt is altijd te vertrouwen. Hij beschermt iedereen die naar Hem toe komt voor hulp.
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.Bewaak je hart beter dan alle andere dingen. Want in je hart is de bron van het leven.
Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.Maar ik zal zingen over uw kracht. Elke morgen zal ik vrolijk zingen over uw liefde. Want bij U ben ik zo veilig als in een burcht. U bent mijn veilige plaats in moeilijkheden.
Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.Maar Heer, U beschermt mij als een schild. Mijn eer is in U. Daardoor kan ik met opgeheven hoofd lopen.
Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?Wat moeten we dan nog zeggen? Als God vóór ons is, wie kan ons dan nog kwaad doen?
Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.Ik wil altijd dicht bij U zijn. Met U naast me kan mij niets gebeuren.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.Het is beter om bij de Heer te schuilen, dan op mensen te vertrouwen.
Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.Alles wat God heeft gezegd, is waar. Hij is een schild voor de mensen die op Hem vertrouwen.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.De Heer is als een sterke toren. Rechtvaardige mensen rennen daarheen en zijn veilig.
Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!Leer liever om goed en eerlijk te zijn. Spreek eerlijk recht. Zorg voor de arme mensen en de weeskinderen. Kom voor de weduwen op.
Pán vykúpi duše svojich služobníkov, nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.De Heer redt de mensen die Hem dienen. Mensen die op Hem vertrouwen, zullen veilig zijn.
Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?Er is geen andere God dan de Heer! Er is geen andere rots dan onze God!

Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?Of denken jullie dat Ik mijn Vader niet om hulp kan vragen? Dan zou Hij Mij onmiddellijk wel twaalf legers engelen sturen om Mij te helpen.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Napodobňujte Boha ako milované deti.

Náhodný Biblický verš

Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.

Biblický verš dňa

Napodobňujte Boha ako milované deti.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!