DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

39 Biblické verše o Ochrana

« Efezanom 6:11 »
Katolícky prekladBijbel in Gewone Taal
Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.Gebruik Gods wapens, en verdedig je daarmee tegen de slechte bedoelingen van de duivel.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Heer, u beschermt me, u bevrijdt me. Daarom zing ik en juich ik.
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.Bij God zijn wij veilig. Hij helpt ons als we in nood zijn.
Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“We kunnen dus vol vertrouwen zeggen: «De Heer zal mij helpen. Daarom ben ik niet bang. Mensen kunnen me geen kwaad doen.»
Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.Wees sterk en dapper. Jullie hoeven echt niet bang voor hen te zijn. Want de Heer, jullie God, zal jullie helpen. Hij blijft steeds bij jullie, hij zal jullie niet in de steek laten.
Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.‘Geen enkel wapen zal jou raken. En iedereen die jou aanklaagt, zal zelf gestraft worden. Jeruzalem, jij bent de stad van mijn dienaren. De stad waar ze goed en eerlijk met elkaar zullen leven. Jij bent de stad die ik hun beloofd heb.’
Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.Heer, u hebt mij beschermd en gered. U steunde mij met uw sterke handen. U was bij me, en dat gaf me kracht. U maakte voor mij de weg vrij, zo kon ik verdergaan.
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.Bescherm mij, God, bij u ben ik veilig.
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.En jullie hoeven zelf niets te doen, want de Heer zal voor jullie vechten.
Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?De Heer is bij mij, daarom ben ik niet bang. Mensen kunnen me geen kwaad doen.
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.Ik kan alles verdragen, omdat de Heer mij kracht geeft.
Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.Bij u ben ik veilig, u beschermt me. Ik hoop dat u doet wat u beloofd hebt.
Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.En dat zal ik blijven doen, totdat jullie oud en grijs zijn. Ik blijf steeds dezelfde. Wat ik gedaan heb, dat zal ik blijven doen. Ik zal jullie steunen en redden.
Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.Alles wat de Heer doet, is goed. Alles wat God zegt, is volmaakt. Hij beschermt mensen die hem om hulp vragen.
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.Denk altijd goed na voordat je iets zegt. Dat is het belangrijkste in je leven.
Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.Steeds denk ik aan u, Heer. U bent altijd bij me, er kan met mij niets ergs gebeuren.
Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.Maar ik, ik zal zingen over uw macht. Elke ochtend zal ik juichen over uw trouw. Want u beschermt mij tegen gevaar, bij u ben ik veilig.
Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.Maar u beschermt mij, Heer. U geeft mij kracht, u laat me overwinnen.
Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?Wat moet ik hier verder nog over zeggen? God houdt van ons. Voor wie zouden wij dan nog bang moeten zijn?
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.Je kunt beter hulp zoeken bij de Heer dan vertrouwen op mensen.
Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.God, u beschermt iedereen die u om hulp vraagt. Alles wat u zegt, is waar.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.Goede mensen zijn veilig bij de Heer, net zo veilig als in een stad met een sterke toren.
Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?Er is geen andere God dan de Heer. Alleen bij hem ben ik veilig.
Pán vykúpi duše svojich služobníkov, nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.Maar de Heer redt mensen die hem dienen. Zij hoeven niet bang te zijn, want de Heer beschermt hen.
Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!Leer hoe je goed moet doen, en zorg dat er eerlijk rechtgesproken wordt. Geef slechte leiders geen kans. Help weduwen, en bescherm kinderen zonder vader.
Predošlý12Ďalší
Biblický verš dňa
Žalmy 51:12
Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies