DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš

43 Biblické verše o Ochrana

«Efezanom 6:11»
Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Tú eres mi refugio; tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación.
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia.
Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará; nunca los dejará ni los abandonará.
Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“Así que podemos decir con toda confianza: «El Señor es quien me ayuda; no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal?»
Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti; toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede —afirma el Señor—.
Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.Tú me cubres con el escudo de tu salvación, y con tu diestra me sostienes; tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean.
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio.
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes.
Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?El Señor está conmigo, y no tengo miedo; ¿qué me puede hacer un simple mortal?
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.Tú eres mi escondite y mi escudo; en tu palabra he puesto mi esperanza.
Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.Aun en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré. Yo los hice, y cuidaré de ustedes; los sostendré y los libraré.
Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.El camino de Dios es perfecto; la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en él se refugian.
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida.
Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.Pero yo le cantaré a tu poder, y por la mañana alabaré tu amor; porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia.
Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo; tú eres mi gloria; ¡tú mantienes en alto mi cabeza!
Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra?
Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.Siempre tengo presente al Señor; con él a mi derecha, nada me hará caer.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre.
Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.Toda palabra de Dios es digna de crédito; Dios protege a los que en él buscan refugio.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.Torre inexpugnable es el nombre del Señor; a ella corren los justos y se ponen a salvo.
Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! ¡Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda!
Pán vykúpi duše svojich služobníkov, nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.El Señor libra a sus siervos; no serán condenados los que en él confían.
Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?¿Pues quién es Dios, si no el Señor? ¿Quién es la roca, si no nuestro Dios?

Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?¿Crees que no puedo acudir a mi Padre, y al instante pondría a mi disposición más de doce batallones de ángeles?
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok.
Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.

Náhodný Biblický verš

Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.

Biblický verš dňa

Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!