DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Ochrana

«Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Efezanom 6:11»
Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m’entoures de chants de délivrance. – Pause.
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse.
Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.Fortifiez-vous et prenez courage! N’ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Eternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas.
Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: Le Seigneur est mon secours, je n’aurai peur de rien. Que peut me faire un homme?
Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.Toute arme préparée contre toi sera sans effet et toute personne qui s’attaquera à toi au tribunal, c’est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Eternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Eternel.
Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta main droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne trébuchent pas.
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi!
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.C’est l'Eternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence!
Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?L’Eternel est pour moi, je n’ai peur de rien: que peuvent me faire des hommes?
Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.Mon refuge et mon bouclier, c’est toi. J’espère en ta promesse.
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ.
Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.Jusqu'à votre vieillesse je serai le même, jusqu'à vos cheveux blancs je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver.
Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l’Eternel est pure; il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui.
Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.Quant à moi, je chanterai ta force, dès le matin je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse.
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie.
Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.Mais toi, Eternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête.
Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.J’ai constamment l’Eternel devant moi; quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.Mieux vaut chercher un refuge en l’Eternel que de mettre votre confiance dans l’homme.
Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.Le nom de l'Eternel est une tour fortifiée: le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité.
Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges?
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?Qui est Dieu en dehors de l'Eternel, et qui est un rocher, sinon notre Dieu?

Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve!
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!