DailyVerses.net

46 Biblické verše o Peniaze

« Hebrejom 13:5 »

KAT
X
RVR95
Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues él dijo: «No te desampararé ni te dejaré.»
Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.Las riquezas de vanidad disminuyen; el que recoge con mano laboriosa las aumenta.
Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.No te afanes por hacerte rico: sé prudente y desiste.
Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella.
Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.El que ama el dinero no se saciará de dinero; y el que ama la riqueza no sacará fruto.También esto es vanidad.
Cti Pána svojím majetkom a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody.Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos.
Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que un gran tesoro donde hay turbación.
A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“Y les dijo: —Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo, para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.
Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.Mejor es adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata.
Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«Su señor le dijo: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.”
Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.Vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario.
Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.Una satisfacción es para el hombre hacer misericordia, y mejor es un pobre que un mentiroso.
Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov. Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán.Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados; mas el que sostiene a los justos es Jehová.
Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo, priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama vale más que la plata y el oro.
Len čo si mihol okom na bohatstvo, už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám.¿Has de poner tus ojos en las riquezas, que son nada? De cierto se hacen alas como de águila, y vuelan al cielo.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte.
V deň hnevu nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.De nada servirán las riquezas en el día de la ira, pero la justicia librará de muerte.
Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio.
Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza.
Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave.Las riquezas del rico son su ciudad fortificada; como un muro defensivo se las imagina.

Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
Predošlý12Ďalší

Čítať viac

Komentárov
Biblický verš dňa
Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android