DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Plánovanie

«Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery. Príslovia 16:3»
Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.Befiehl dem HERRN deine Werke, und deine Gedanken werden zustande kommen.
Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung hat?
Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der HERR, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren.
Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der HERR lenkt seinen Schritt.
Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.Er gebe dir nach deinem Herzen, und alle deine Pläne erfülle er!
Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však tam, kde je veľa poradcov.Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist; wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande.
V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však iba rozhodnutie Pánovo.Viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes; aber der Ratschluss des HERRN, er kommt zustande.
Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, lebo sa spolieham na teba. Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, veď svoju dušu dvíham ku tebe.Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich vertraue auf dich! Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele!
Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit.
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR.
Nenamáhaj sa zbohatnúť a zdržuj svoju vynaliezavosť.Mühe dich nicht ab, es zu Reichtum zu bringen, da verzichte auf deine Klugheit!
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen!
I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.Auch dies geht aus vom HERRN der Heerscharen. Er führt seinen Plan wunderbar aus, seine Weisheit lässt er groß sein.
Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.
Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes.
Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými.Beneide nicht den Mann der Gewalttat und wähle keinen seiner Wege! – Denn ein Gräuel für den HERRN ist, wer sich auf Abwege begibt; doch mit den Aufrichtigen hält er seinen Rat.
Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.Denn der Herr, HERR, tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, enthüllt hat.

Biblický verš dňa

Nesúďte, aby ste neboli súdení.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!