DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Plánovanie

«Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery. Príslovia 16:3»
Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.Affida al Signore le tue opere, e i tuoi progetti avranno successo.
Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire?
Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“Infatti io so i pensieri che medito per voi”, dice il Signore, “pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza.”
Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.Il cuore dell’uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi.
Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.Ti dia egli quel che il tuo cuore desidera, faccia riuscire ogni tuo progetto.
Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však tam, kde je veľa poradcov.I disegni falliscono dove mancano i consigli, ma riescono dove sono molti i consiglieri.
V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však iba rozhodnutie Pánovo.Ci sono molti disegni nel cuore dell’uomo, ma il piano del Signore è quello che sussiste.
Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, lebo sa spolieham na teba. Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, veď svoju dušu dvíham ku tebe.Al mattino fammi udire la tua bontà, perché in te confido; fammi conoscere la via da seguire, poiché io elevo l’anima mia a te.
Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.Per tutto c’è il suo tempo, c’è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo.
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.«Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie», dice il Signore.
Nenamáhaj sa zbohatnúť a zdržuj svoju vynaliezavosť.Non ti affannare per diventare ricco; smetti di applicarvi la tua intelligenza.
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni, per acquistare un cuore saggio.
I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.Anche questo procede dal Signore degli eserciti; meravigliosi sono i suoi disegni, grande è la sua saggezza.
Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri.
Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio.
Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.Poiché il Signore, Dio, non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti.
Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými.Non portare invidia all’uomo violento e non scegliere nessuna delle sue vie, poiché il Signore ha in abominio l’uomo perverso, ma la sua amicizia è per gli uomini retti.

Biblický verš dňa

Dar kliesni cestu človeku
a vymáha mu prístup k veľmožom.

Náhodný Biblický verš

Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!