DailyVerses.net

17 Biblické verše o Plánovanie

« Príslovia 16:3 »

KAT
X
RVR95
Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados.
Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok.El corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová endereza sus pasos.
Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus planes.
Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.Los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirman con los muchos consejeros.
Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, lebo sa spolieham na teba. Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, veď svoju dušu dvíham ku tebe.Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque hacia ti he elevado mi alma.
V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová es el que permanece.
Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.«Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos», dice Jehová.
Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť.No te afanes por hacerte rico: sé prudente y desiste.
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.¡También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer su sabiduría!
Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos.
Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas.
Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.
Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými.No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová abomina al perverso; su comunión íntima es con los justos.

Čítať viac

Komentárov
On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!