DailyVerses.net

15 Biblické verše o Povolanie

« Ján 15:16 »

KAT
X
CUV
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.不 是 你 們 揀 選 了 我 , 是 我 揀 選 了 你 們 , 並 且 分 派 你 們 去 結 果 子 , 叫 你 們 的 果 子 常 存 , 使 你 們 奉 我 的 名 , 無 論 向 父 求 甚 麼 , 他 就 賜 給 你 們 。
Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.那 召 你 們 的 本 是 信 實 的 , 他 必 成 就 這 事 。
Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.我 們 曉 得 萬 事 都 互 相 效 力 , 叫 愛 神 的 人 得 益 處 , 就 是 按 他 旨 意 被 召 的 人 。
Čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval.神 也 揀 選 了 世 上 卑 賤 的 , 被 人 厭 惡 的 , 以 及 那 無 有 的 , 為 要 廢 掉 那 有 的 。 使 一 切 有 血 氣 的 , 在 神 面 前 一 個 也 不 能 自 誇 。
K čomu vás povolal skrze naše evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.神 藉 我 們 所 傳 的 福 音 召 你 們 到 這 地 步 , 好 得 著 我 們 主 耶 穌 基 督 的 榮 光 。
Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.你 們 蒙 召 原 是 為 此 ; 因 基 督 也 為 你 們 受 過 苦 , 給 你 們 留 下 榜 樣 , 叫 你 們 跟 隨 他 的 腳 蹤 行 。
Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi.向 著 標 竿 直 跑 , 要 得 神 在 基 督 耶 穌 裡 從 上 面 召 我 來 得 的 獎 賞 。
On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi.神 救 了 我 們 , 以 聖 召 召 我 們 , 不 是 按 我 們 的 行 為 , 乃 是 按 他 的 旨 意 和 恩 典 ; 這 恩 典 是 萬 古 之 先 , 在 基 督 耶 穌 裡 賜 給 我 們 的 。
Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!« národu, čo nevzýval moje meno.素 來 沒 有 訪 問 我 的 , 現 在 求 問 我 ; 沒 有 尋 找 我 的 , 我 叫 他 們 遇 見 ; 沒 有 稱 為 我 名 下 的 , 我 對 他 們 說 : 我 在 這 裡 ! 我 在 這 裡 !
Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.神 是 信 實 的 , 你 們 原 是 被 他 所 召 , 好 與 他 兒 子 , 我 們 的 主 耶 穌 基 督 一 同 得 分 。
Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.身 體 只 有 一 個 , 聖 靈 只 有 一 個 , 正 如 你 們 蒙 召 同 有 一 個 指 望 。
Ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“那 召 你 們 的 既 是 聖 潔 , 你 們 在 一 切 所 行 的 事 上 也 要 聖 潔 。 因 為 經 上 記 著 說 : 「 你 們 要 聖 潔 , 因 為 我 是 聖 潔 的 。 」
Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.不 以 惡 報 惡 , 以 辱 罵 還 辱 罵 , 倒 要 祝 福 ; 因 你 們 是 為 此 蒙 召 , 好 叫 你 們 承 受 福 氣 。
Preto sa, bratia, tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak budete to robiť, nikdy nepadnete. Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.所 以 弟 兄 們 , 應 當 更 加 殷 勤 , 使 你 們 所 蒙 的 恩 召 和 揀 選 堅 定 不 移 。 你 們 若 行 這 幾 樣 , 就 永 不 失 腳 。 這 樣 , 必 叫 你 們 豐 豐 富 富 的 得 以 進 入 我 們 主 救 主 耶 穌 基 督 永 遠 的 國 。
Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“彼 得 說 : 你 們 各 人 要 悔 改 , 奉 耶 穌 基 督 的 名 受 洗 , 叫 你 們 的 罪 得 赦 , 就 必 領 受 所 賜 的 聖 靈 。

Čítať viac

Komentárov
Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!