DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Právo

«A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom… Deuteronómium 6:6-7»
A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť.我 今 日 所 吩 咐 你 的 話 都 要 記 在 心 上 , 也 要 殷 勤 教 訓 你 的 兒 女 。 無 論 你 坐 在 家 裡 , 行 在 路 上 , 躺 下 , 起 來 , 都 要 談 論 。
Čo teda? Budeme hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Vonkoncom nie!這 卻 怎 麼 樣 呢 ? 我 們 在 恩 典 之 下 , 不 在 律 法 之 下 , 就 可 以 犯 罪 麼 ? 斷 乎 不 可 !
„Slobodno všetko.“ Ale nie všetko osoží. „Slobodno všetko.“ Ale nie všetko buduje.凡 事 都 可 行 , 但 不 都 有 益 處 。 凡 事 都 可 行 , 但 不 都 造 就 人 。
A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.吩 咐 你 愛 耶 和 華 你 的 神 , 遵 行 他 的 道 , 謹 守 他 的 誡 命 、 律 例 、 典 章 , 使 你 可 以 存 活 , 人 數 增 多 , 耶 和 華 你 神 就 必 在 你 所 要 進 去 得 為 業 的 地 上 賜 福 與 你 。
Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.其 次 就 是 說 : 要 愛 人 如 己 。 再 沒 有 比 這 兩 條 誡 命 更 大 的 了 。
Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.聖 靈 所 結 的 果 子 , 就 是 仁 愛 、 喜 樂 、 和 平 、 忍 耐 、 恩 慈 、 良 善 、 信 實 、 溫 柔 、 節 制 。 這 樣 的 事 沒 有 律 法 禁 止 。
Nech sa nevzďaľuje kniha tohoto zákona od tvojich úst! Premýšľaj o nej vo dne i v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní.這 律 法 書 不 可 離 開 你 的 口 , 總 要 晝 夜 思 想 , 好 使 你 謹 守 遵 行 這 書 上 所 寫 的 一 切 話 。 如 此 , 你 的 道 路 就 可 以 亨 通 , 凡 事 順 利 。
Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu.所 以 凡 有 血 氣 的 , 沒 有 一 個 因 行 律 法 能 在 神 面 前 稱 義 , 因 為 律 法 本 是 叫 人 知 罪 。
Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi.你 若 留 意 聽 從 耶 和 華 你 神 的 話 , 謹 守 遵 行 他 的 一 切 誡 命 , 就 是 我 今 日 所 吩 咐 你 的 , 他 必 使 你 超 乎 天 下 萬 民 之 上 。
Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.凡 事 都 不 可 虧 欠 人 , 惟 有 彼 此 相 愛 要 常 以 為 虧 欠 , 因 為 愛 人 的 就 完 全 了 律 法 。
Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“因 為 全 律 法 都 包 在 「 愛 人 如 己 」 這 一 句 話 之 內 了 。
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.所 以 , 無 論 何 事 , 你 們 願 意 人 怎 樣 待 你 們 , 你 們 也 要 怎 樣 待 人 , 因 為 這 就 是 律 法 和 先 知 的 道 理 。
No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.但 耶 和 華 的 慈 愛 歸 於 敬 畏 他 的 人 , 從 亙 古 到 永 遠 ; 他 的 公 義 也 歸 於 子 子 孫 孫 就 是 那 些 遵 守 他 的 約 、 記 念 他 的 訓 詞 而 遵 行 的 人 。
Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?!你 們 和 不 信 的 原 不 相 配 , 不 要 同 負 一 軛 。 義 和 不 義 有 甚 麼 相 交 呢 ? 光 明 和 黑 暗 有 甚 麼 相 通 呢 ?
A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre!以 色 列 阿 , 現 在 耶 和 華 你 神 向 你 所 要 的 是 甚 麼 呢 ? 只 要 你 敬 畏 耶 和 華 你 的 神 , 遵 行 他 的 道 , 愛 他 , 盡 心 盡 性 事 奉 他 , 遵 守 他 的 誡 命 律 例 , 就 是 我 今 日 所 吩 咐 你 的 , 為 要 叫 你 得 福 。
A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.你 們 作 父 親 的 , 不 要 惹 兒 女 的 氣 , 只 要 照 著 主 的 教 訓 和 警 戒 養 育 他 們 。
Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.你 們 要 彼 此 相 愛 , 像 我 愛 你 們 一 樣 ; 這 就 是 我 的 命 令 。
Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon.你 們 各 人 的 重 擔 要 互 相 擔 當 , 如 此 , 就 完 全 了 基 督 的 律 法 。
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.我 一 心 尋 求 了 你 ; 求 你 不 要 叫 我 偏 離 你 的 命 令 。
Oznámili ti, človeče, čo je dobré a čo žiada Pán od teba: iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom.世 人 哪 , 耶 和 華 已 指 示 你 何 為 善 。 他 向 你 所 要 的 是 甚 麼 呢 ? 只 要 你 行 公 義 , 好 憐 憫 , 存 謙 卑 的 心 , 與 你 的 神 同 行 。
Len na to veľmi dbajte, aby ste konali podľa príkazu a zákona, ktorý vám uložil Pánov služobník Mojžiš: milovať Pána, svojho Boha, kráčať po všetkých jeho cestách, zachovávať jeho príkazy, prilipnúť k nemu, slúžiť mu celým svojím srdcom a celou svojou dušou.只 要 切 切 的 謹 慎 遵 行 耶 和 華 僕 人 摩 西 所 吩 咐 你 們 的 誡 命 律 法 , 愛 耶 和 華 你 們 的 神 , 行 他 一 切 的 道 , 守 他 的 誡 命 , 專 靠 他 , 盡 心 盡 性 事 奉 他 。
Radšej nech prúdi právo ako voda a spravodlivosť ako stály potok.惟 願 公 平 如 大 水 滾 滾 , 使 公 義 如 江 河 滔 滔 。
Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči.親 愛 的 弟 兄 阿 , 我 們 的 心 若 不 責 備 我 們 , 就 可 以 向 神 坦 然 無 懼 了 。 並 且 我 們 一 切 所 求 的 , 就 從 他 得 著 ; 因 為 我 們 遵 守 他 的 命 令 , 行 他 所 喜 悅 的 事 。
Všetci, čo hrešili bez zákona, bez zákona aj zahynú, a tí, čo hrešili pod zákonom, budú súdení podľa zákona.凡 沒 有 律 法 犯 了 罪 的 , 也 必 不 按 律 法 滅 亡 ; 凡 在 律 法 以 下 犯 了 罪 的 , 也 必 按 律 法 受 審 判 。
Cestu pravdy som si vyvolil, tvoje slová mám stále pred sebou.我 揀 選 了 忠 信 的 道 , 將 你 的 典 章 擺 在 我 面 前 。

A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.愛 神 的 , 也 當 愛 弟 兄 , 這 是 我 們 從 神 所 受 的 命 令 。
Predošlý12345Ďalší

Biblický verš dňa

Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!