DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

19 Biblické verše o Priateľstvo

«Príslovia 17:17»
Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.En todo tiempo ama el amigo; para ayudar en la adversidad nació el hermano.
Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos.
Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.Hay amigos que llevan a la ruina, y hay amigos más fieles que un hermano.
Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať), kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.El que perdona la ofensa cultiva el amor; el que insiste en la ofensa divide a los amigos.
Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía!
A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.Si caen, el uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante!
Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce.
Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa (skôr) postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. ¡La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente!
Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.El perverso provoca contiendas, y el chismoso divide a los buenos amigos.
Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.Aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad.
A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.Y él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano.
Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre.
Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo.
Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“No se dejen engañar: «Las malas compañías corrompen las buenas costumbres».
Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.¡Oh gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios.
Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat.No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. No vayas a la casa de tu hermano cuando tengas un problema. Más vale vecino cercano que hermano distante.
Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou.Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca; mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos.
Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“Honra a tu padre y a tu madre”, y “ama a tu prójimo como a ti mismo”.
On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos; los rebeldes habitarán en el desierto.

Biblický verš dňa

Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob
a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

Náhodný Biblický verš

Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Biblický verš dňa

Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!