DailyVerses.net

16 Biblické verše o Proroctvo

« 1. Korinťanom 13:2 »

KAT
X
CUV
A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.我 若 有 先 知 講 道 之 能 , 也 明 白 各 樣 的 奧 祕 , 各 樣 的 知 識 , 而 且 有 全 備 的 信 , 叫 我 能 夠 移 山 , 卻 沒 有 愛 , 我 就 算 不 得 甚 麼 。
Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!但 要 凡 事 察 驗 , 善 美 的 要 持 守 , 各 樣 的 惡 事 要 禁 戒 不 做 。
Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha.因 為 預 言 從 來 沒 有 出 於 人 意 的 , 乃 是 人 被 聖 靈 感 動 , 說 出 神 的 話 來 。
Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.親 愛 的 弟 兄 阿 , 一 切 的 靈 , 你 們 不 可 都 信 , 總 要 試 驗 那 些 靈 是 出 於 神 的 不 是 , 因 為 世 上 有 許 多 假 先 知 已 經 出 來 了 。
Veď Pán, Jahve, neurobí nič, ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.主 耶 和 華 若 不 將 奧 秘 指 示 他 的 僕 人 眾 先 知 , 就 一 無 所 行 。
Vráť sa a povedz Ezechiášovi, kniežaťu môjho ľudu: Toto hovorí Pán, Boh tvojho otca Dávida: Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy; hľa, uzdravím ťa, na tretí deň pôjdeš do Pánovho chrámu.你 回 去 告 訴 我 民 的 君 希 西 家 說 : 耶 和 華 你 祖 大 衛 的 神 如 此 說 : 我 聽 見 了 你 的 禱 告 , 看 見 了 你 的 眼 淚 , 我 必 醫 治 你 ; 到 第 三 日 , 你 必 上 到 耶 和 華 的 殿 。
Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.你 們 要 防 備 假 先 知 。 他 們 到 你 們 這 裡 來 , 外 面 披 著 羊 皮 , 裡 面 卻 是 殘 暴 的 狼 。
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.所 以 , 無 論 何 事 , 你 們 願 意 人 怎 樣 待 你 們 , 你 們 也 要 怎 樣 待 人 , 因 為 這 就 是 律 法 和 先 知 的 道 理 。
Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete.小 子 們 哪 , 你 們 是 屬 神 的 , 並 且 勝 了 他 們 ; 因 為 那 在 你 們 裡 面 的 , 比 那 在 世 界 上 的 更 大 。
Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš.這 樣 , 你 們 不 再 作 外 人 和 客 旅 , 是 與 聖 徒 同 國 , 是 神 家 裡 的 人 了 ; 並 且 被 建 造 在 使 徒 和 先 知 的 根 基 上 , 有 基 督 耶 穌 自 己 為 房 角 石 。
Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali.他 們 聽 見 這 話 , 就 奉 主 耶 穌 的 名 受 洗 。 保 羅 按 手 在 他 們 頭 上 , 聖 靈 便 降 在 他 們 身 上 , 他 們 就 說 方 言 , 又 說 預 言 。
Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.錫 安 的 民 哪 , 應 當 大 大 喜 樂 ; 耶 路 撒 冷 的 民 哪 , 應 當 歡 呼 。 看 哪 , 你 的 王 來 到 你 這 裡 ! 他 是 公 義 的 , 並 且 施 行 拯 救 , 謙 謙 和 和 地 騎 著 驢 , 就 是 騎 著 驢 的 駒 子 。
Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!因 此 , 主 自 己 要 給 你 們 一 個 兆 頭 , 必 有 童 女 懷 孕 生 子 , 給 他 起 名 叫 以 馬 內 利 。
Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu.但 如 今 , 神 的 義 在 律 法 以 外 已 經 顯 明 出 來 , 有 律 法 和 先 知 為 證 : 就 是 神 的 義 , 因 信 耶 穌 基 督 加 給 一 切 相 信 的 人 , 並 沒 有 分 別 。
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.這 一 切 的 事 成 就 是 要 應 驗 主 藉 先 知 所 說 的 話 , 說 : 必 有 童 女 懷 孕 生 子 ; 人 要 稱 他 的 名 為 以 馬 內 利 。 ( 以 馬 內 利 翻 出 來 就 是 神 與 我 們 同 在 。 )
Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.莫 想 我 來 要 廢 掉 律 法 和 先 知 。 我 來 不 是 要 廢 掉 , 乃 是 要 成 全 。

Čítať viac

Komentárov
Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!