DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

48 Biblické verše o Radosť

«1. Solúnčanom 5:16-18»
Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.
V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración.
Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: !!Regocijaos!
A keď sa v mojom srdci kopia starosti, vzpružuje ma tvoja potecha.En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, Tus consolaciones alegraban mi alma.
Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.Este es el día que hizo Jehová; Nos gozaremos y alegraremos en él.
Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos, Aunque falte el producto del olivo, Y los labrados no den mantenimiento, Y las ovejas sean quitadas de la majada, Y no haya vacas en los corrales; Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre.
Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso; obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas.
Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; Con cánticos de liberación me rodearás. Selah
Človek sa teší z (podarenej) odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!El hombre se alegra con la respuesta de su boca; Y la palabra a su tiempo, !!cuán buena es!
Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran.
Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami.Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros.
Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, lebo je slasťou môjmu srdcu.Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, Porque son el gozo de mi corazón.
Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; Hermoseará a los humildes con la salvación.
A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom.Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.
Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.Me he gozado en el camino de tus testimonios Más que de toda riqueza.

Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.El corazón alegre constituye buen remedio; Mas el espíritu triste seca los huesos.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob
a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

Náhodný Biblický verš

Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“

Biblický verš dňa

Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!