DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Radosť

«Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo… 1. Solúnčanom 5:16-18»
Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.Jehová está en medio de ti; ¡él es poderoso y te salvará! Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos.
V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!
A keď sa v mojom srdci kopia starosti, vzpružuje ma tvoja potecha.En la multitud de mis pensamientos íntimos, tus consolaciones alegraban mi alma.
Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.Éste es el día que hizo Jehová; ¡nos gozaremos y alegraremos en él!
Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación.
Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas.
Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.Vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo.
Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Človek sa teší z podarenej odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!El hombre se alegra con la respuesta de su boca; la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; con cánticos de liberación me rodearás. Selah
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.
Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo.
Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran.
Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami.Para que, si es la voluntad de Dios, llegue con gozo a vosotros y pueda descansar entre vosotros.
Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, lebo je slasťou môjmu srdcu.Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón.
Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan.
Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos.
Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; hermoseará a los humildes con la salvación.
A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom.Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
V tebe sa budem tešiť a radovať, ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší.Me alegraré y me regocijaré en ti; cantaré a tu nombre, Altísimo.

Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami.

Odoberať denne Biblický verš:

Denné upozornenieE-mailFacebookTwitterAndroid-appNa vašom webe

Náhodný Biblický verš

A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!