DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš
<

Rimanom 10 - KAT & ELB

>
«Rimanom 10:4»
Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol každý, kto verí.Denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit.
Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.Dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst.
Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird bekannt zum Heil.
Veď Písmo hovorí: „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“Denn die Schrift sagt: "Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden."
Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden.
Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi.

Biblický verš dňa

Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili,
aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.

Náhodný Biblický verš

Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi.

Biblický verš dňa

Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!