DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš
<

Rimanom - KAT & NBG

>
«Rimanom 15:13»
Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.
V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.
On odplatí každému podľa jeho skutkov.Die een ieder vergelden zal naar zijn werken.
Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
V horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.
Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Biblický verš dňa

Čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval.

Náhodný Biblický verš

Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.

Biblický verš dňa

Čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!