DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš
<

Rimanom - KAT & NBV

>
«Rimanom 15:13»
Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.
V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.
Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.
On odplatí každému podľa jeho skutkov.God beloont ieder mens naar zijn daden.
Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.
V horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.
Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Biblický verš dňa

On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.

Náhodný Biblický verš

Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.

Biblický verš dňa

On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!