DailyVerses.net
<

Skutky 1 - KAT & ESV

>
Prečítajte si túto kapitolu online, kliknite na tu na čítanie.

Biblické verše

« Skutky 1:8 »

KAT
X
ESV
Ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth.
Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí.And when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight.
A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes, and said, “Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven.”
Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.All these with one accord were devoting themselves to prayer, together with the women and Mary the mother of Jesus, and his brothers.
Komentárov
Biblický verš dňa
Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android