DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

14 Biblické verše o Slabosť

«2. Korinťanom 12:10»
Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: quando sono debole, è allora che sono forte.
Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.Vengono meno la mia carne e il mio cuore; ma la roccia del mio cuore è Dio, è Dio la mia sorte per sempre.
Ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.Ed egli mi ha detto: «Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza». Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo.
On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato.
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò.
Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.Gettando in lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi.
Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili.
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.Tutto posso in colui che mi dà la forza.
Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza.
Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa.
Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných (na seba)!Apri la bocca in favore del muto in difesa di tutti gli sventurati.
Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu.Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato.
Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.Difendete il debole e l'orfano, al misero e al povero fate giustizia.

Biblický verš dňa

Keď teda Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. Lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom.

Náhodný Biblický verš

Iba v Bohu spočiň, duša moja,
lebo od neho mi prichádza spása.

Biblický verš dňa

Keď teda Kristus trpel v tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. Lebo ten, kto trpel v tele, skoncoval s hriechom.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!