DailyVerses.net

14 Biblické verše o Slabosť

« 2. Korinťanom 12:10 »

KAT
X
NBV
Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.
Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.
Ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.Maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.
On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.
Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.
Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.
Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných (na seba)!Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.
Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu.Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.
Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken.

Čítať viac

Komentárov
Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!