DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Spása

«A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena… Skutky 4:12»
A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.除 他 以 外 , 別 無 拯 救 ; 因 為 在 天 下 人 間 , 沒 有 賜 下 別 的 名 , 我 們 可 以 靠 著 得 救 。
Oni povedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“他 們 說 : 當 信 主 耶 穌 , 你 和 你 一 家 都 必 得 救 。
On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi.神 救 了 我 們 , 以 聖 召 召 我 們 , 不 是 按 我 們 的 行 為 , 乃 是 按 他 的 旨 意 和 恩 典 ; 這 恩 典 是 萬 古 之 先 , 在 基 督 耶 穌 裡 賜 給 我 們 的 。
Iba v Bohu spočiň, duša moja, lebo od neho mi prichádza spása.我 的 心 默 默 無 聲 , 專 等 候 神 ; 我 的 救 恩 是 從 他 而 來 。
A vtedy: Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.到 那 時 候 , 凡 求 告 主 名 的 , 就 必 得 救 。
Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.你 們 豈 不 知 不 義 的 人 不 能 承 受 神 的 國 麼 ? 不 要 自 欺 ! 無 論 是 淫 亂 的 、 拜 偶 像 的 、 姦 淫 的 、 作 孌 童 的 、 親 男 色 的 、 偷 竊 的 、 貪 婪 的 、 醉 酒 的 、 辱 罵 的 、 勒 索 的 , 都 不 能 承 受 神 的 國 。
Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.因 為 人 心 裡 相 信 , 就 可 以 稱 義 ; 口 裡 承 認 , 就 可 以 得 救 。
Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.因 為 神 救 眾 人 的 恩 典 已 經 顯 明 出 來 , 教 訓 我 們 除 去 不 敬 虔 的 心 和 世 俗 的 情 慾 , 在 今 世 自 守 、 公 義 、 敬 虔 度 日 。
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.人 子 來 , 為 要 尋 找 , 拯 救 失 喪 的 人 。
Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.主 所 應 許 的 尚 未 成 就 , 有 人 以 為 他 是 耽 延 , 其 實 不 是 耽 延 , 乃 是 寬 容 你 們 , 不 願 有 一 人 沉 淪 , 乃 願 人 人 都 悔 改 。
On im povedal: „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.“耶 穌 說 : 在 人 所 不 能 的 事 , 在 神 卻 能 。
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.信 而 受 洗 的 , 必 然 得 救 ; 不 信 的 , 必 被 定 罪 。
Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!你 們 要 進 窄 門 。 因 為 引 到 滅 亡 , 那 門 是 寬 的 , 路 是 大 的 , 進 去 的 人 也 多 ; 引 到 永 生 , 那 門 是 窄 的 , 路 是 小 的 , 找 著 的 人 也 少 。
Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.你 們 雖 然 沒 有 見 過 他 , 卻 是 愛 他 ; 如 今 雖 不 得 看 見 , 卻 因 信 他 就 有 說 不 出 來 、 滿 有 榮 光 的 大 喜 樂 ; 並 且 得 著 你 們 信 心 的 果 效 , 就 是 靈 魂 的 救 恩 。
Tak aj Kristus: raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví - bez hriechu - na spásu tým, čo ho očakávajú.像 這 樣 , 基 督 既 然 一 次 被 獻 , 擔 當 了 多 人 的 罪 , 將 來 要 向 那 等 候 他 的 人 第 二 次 顯 現 , 並 與 罪 無 關 , 乃 是 為 拯 救 他 們 。
Lebo tak nám prikázal Pán: »Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme.«因 為 主 曾 這 樣 吩 咐 我 們 說 : 我 已 經 立 你 作 外 邦 人 的 光 , 叫 你 施 行 救 恩 , 直 到 地 極 。
Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi.在 亞 當 裡 眾 人 都 死 了 ; 照 樣 , 在 基 督 裡 眾 人 也 都 要 復 活 。
Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi.我 不 以 福 音 為 恥 ; 這 福 音 本 是 神 的 大 能 , 要 救 一 切 相 信 的 , 先 是 猶 太 人 , 後 是 希 利 尼 人 。
Sotvakto zomrie za spravodlivého; hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.為 義 人 死 , 是 少 有 的 ; 為 仁 人 死 、 或 者 有 敢 做 的 。 惟 有 基 督 在 我 們 還 作 罪 人 的 時 候 為 我 們 死 , 神 的 愛 就 在 此 向 我 們 顯 明 了 。
Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho životom.因 為 我 們 作 仇 敵 的 時 候 , 且 藉 著 神 兒 子 的 死 , 得 與 神 和 好 ; 既 已 和 好 , 就 更 要 因 他 的 生 得 救 了 。
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“耶 穌 看 著 他 們 , 說 : 在 人 是 不 能 , 在 神 卻 不 然 , 因 為 神 凡 事 都 能 。
Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.你 把 你 的 救 恩 給 我 作 盾 牌 ; 你 的 右 手 扶 持 我 ; 你 的 溫 和 使 我 為 大 。 你 使 我 腳 下 的 地 步 寬 闊 ; 我 的 腳 未 曾 滑 跌 。
A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.耶 穌 說 : 你 去 罷 ! 你 的 信 救 了 你 了 。 瞎 子 立 刻 看 見 了 , 就 在 路 上 跟 隨 耶 穌 。
Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.雖 然 無 花 果 樹 不 發 旺 , 葡 萄 樹 不 結 果 , 橄 欖 樹 也 不 效 力 , 田 地 不 出 糧 食 , 圈 中 絕 了 羊 , 棚 內 也 沒 有 牛 ; 然 而 , 我 要 因 耶 和 華 歡 欣 , 因 救 我 的 神 喜 樂 。
Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život.因 我 看 你 為 寶 為 尊 ; 又 因 我 愛 你 , 所 以 我 使 人 代 替 你 , 使 列 邦 人 替 換 你 的 生 命 。

Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.你 們 得 救 是 本 乎 恩 , 也 因 著 信 ; 這 並 不 是 出 於 自 己 , 乃 是 神 所 賜 的 ; 也 不 是 出 於 行 為 , 免 得 有 人 自 誇 。
Predošlý1234Ďalší

Biblický verš dňa

Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.

Náhodný Biblický verš

A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!