DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Srdce

«Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života. Príslovia 4:23»
Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie.
Ako sa vo vode odlišuje tvár od tváre, takisto ľudské srdce od iného srdca ľudského.Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme.
Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Eternel, j’explore le cœur, j’examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements.
Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.Que votre parure ne soit pas une parure extérieure – cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants – mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu.
Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur.
Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.Qu’il te donne ce que ton cœur désire et qu’il accomplisse tous tes projets!
Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.O Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé!
Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď Pán nehľadí, ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“Mais l'Eternel dit à Samuel: «Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l’Eternel n’a pas le même regard que l’homme: l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Eternel regarde au cœur.»
Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence! Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits.
Láska a vernosť nech ťa nikdy neopúšťajú! Priviaž si moje prikázania na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas: attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes.
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“Jésus lui répondit: «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.Fais de l’Eternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire.
Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os.
Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov, bo predĺžia ti dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix.
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.L'homme au cœur sage fait bon accueil aux commandements, mais celui qui parle comme un fou court à sa perte.
Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.Fortifiez-vous et que votre cœur s’affermisse, vous tous qui espérez en l’Eternel!
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.Je te cherche de tout mon cœur: ne me laisse pas m’égarer loin de tes commandements!
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse!
Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, Eternel, mon rocher, toi qui me rachètes!
Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et panse leurs blessures.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur.
Veru, hovorím vám: „Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.“Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ‘Retire-toi de là et jette-toi dans la mer’, et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.

S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky.Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Nesúďte, aby ste neboli súdení.

Náhodný Biblický verš

Veď ktože som ja a čože je môj ľud, že sme boli schopní takto ti dať dary? Veď od teba je všetko a čo sme ti dali, máme z tvojej ruky.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Nesúďte, aby ste neboli súdení.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!