DailyVerses.net

11 Biblické verše o Štedrosť

« Príslovia 11:25 »

KAT
X
ESV
Človek, čo žehná (rád druhým, sám) zbohatne, ten však, kto (iných) preklína, aj sám bude prekliaty.Whoever brings blessing will be enriched, and one who waters will himself be watered.
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
Budete vo všetkom obohatení, na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu.You will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God.
Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use it will be measured back to you.
Lebo ak je ochotná vôľa, cení sa podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá.For if the readiness is there, it is acceptable according to what a person has, not according to what he does not have.
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje.It is well with the man who deals generously and lends; who conducts his affairs with justice.
Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness.
Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.Give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods do not demand them back.
Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him.
On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.He gives power to the faint, and to him who has no might he increases strength.
Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him!

Čítať viac

Komentárov
Biblický verš dňa
Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android