DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Stvorenie

«Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a… Genezis 1:1-2»
Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.起 初 , 神 創 造 天 地 。 地 是 空 虛 混 沌 , 淵 面 黑 暗 ; 神 的 靈 運 行 在 水 面 上 。
Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.我 的 肺 腑 是 你 所 造 的 ; 我 在 母 腹 中 , 你 已 覆 庇 我 。 我 要 稱 謝 你 , 因 我 受 造 , 奇 妙 可 畏 ; 你 的 作 為 奇 妙 , 這 是 我 心 深 知 道 的 。
Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.因 為 房 屋 都 必 有 人 建 造 , 但 建 造 萬 物 的 就 是 神 。
Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.自 從 造 天 地 以 來 , 神 的 永 能 和 神 性 是 明 明 可 知 的 , 雖 是 眼 不 能 見 , 但 藉 著 所 造 之 物 就 可 以 曉 得 , 叫 人 無 可 推 諉 。
I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.神 賜 福 給 第 七 日 , 定 為 聖 日 ; 因 為 在 這 日 , 神 歇 了 他 一 切 創 造 的 工 , 就 安 息 了 。
Ach, Pane, Jahve, pozri; ty si svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem a tebe nie je nemožná nijaká vec.主 耶 和 華 啊 , 你 曾 用 大 能 和 伸 出 來 的 膀 臂 創 造 天 地 , 在 你 沒 有 難 成 的 事 。
Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.因 為 萬 有 都 是 本 於 他 , 倚 靠 他 , 歸 於 他 。 願 榮 耀 歸 給 他 , 直 到 永 遠 。 阿 們 !
Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.我 要 向 山 舉 目 ; 我 的 幫 助 從 何 而 來 ? 我 的 幫 助 從 造 天 地 的 耶 和 華 而 來 。
Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.我 們 原 是 他 的 工 作 , 在 基 督 耶 穌 裡 造 成 的 , 為 要 叫 我 們 行 善 , 就 是 神 所 預 備 叫 我 們 行 的 。
A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.神 就 照 著 自 己 的 形 像 造 人 , 乃 是 照 著 他 的 形 像 造 男 造 女 。
Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná.你 豈 不 曾 知 道 麼 ? 你 豈 不 曾 聽 見 麼 ? 永 在 的 神 耶 和 華 , 創 造 地 極 的 主 , 並 不 疲 乏 , 也 不 困 倦 ; 他 的 智 慧 無 法 測 度 。
Pánovým slovom povstali nebesia a dychom jeho úst všetky ich voje.諸 天 藉 耶 和 華 的 命 而 造 ; 萬 象 藉 他 口 中 的 氣 而 成 。
Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, ty, Bože, si od vekov až naveky.諸 山 未 曾 生 出 , 地 與 世 界 你 未 曾 造 成 , 從 亙 古 到 永 遠 , 你 是 神 。
Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia.受 造 之 物 切 望 等 候 神 的 眾 子 顯 出 來 。
Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“神 說 : 我 們 要 照 著 我 們 的 形 像 、 按 著 我 們 的 樣 式 造 人 , 使 他 們 管 理 海 裡 的 魚 、 空 中 的 鳥 、 地 上 的 牲 畜 , 和 全 地 , 並 地 上 所 爬 的 一 切 昆 蟲 。
On stavia v nebesiach svoju hornú sieň, jej klenbu zasadil do zeme; on privoláva vody mora a rozlieva ich po povrchu zeme, Jahve je jeho meno.那 在 天 上 建 造 樓 閣 、 在 地 上 安 定 穹 蒼 、 命 海 水 澆 在 地 上 的 耶 和 華 是 他 的 名 。
Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.這 是 耶 和 華 所 定 的 日 子 , 我 們 在 其 中 要 高 興 歡 喜 !
Všetko urobil vhodne na svoj čas: do srdca im vložil tušenie večnosti, ale nik nemôže vystihnúť dielo, ktoré Boh sám koná od počiatku až do konca.神 造 萬 物 , 各 按 其 時 成 為 美 好 , 又 將 永 生 安 置 在 世 人 心 裡 。 然 而 神 從 始 至 終 的 作 為 , 人 不 能 參 透 。
Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.若 有 人 在 基 督 裡 , 他 就 是 新 造 的 人 , 舊 事 已 過 , 都 變 成 新 的 了 。
Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.我 們 得 幫 助 , 是 在 乎 倚 靠 造 天 地 之 耶 和 華 的 名 。
A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov.“我 又 聽 見 在 天 上 、 地 上 、 地 底 下 、 滄 海 裡 , 和 天 地 間 一 切 所 有 被 造 之 物 , 都 說 : 但 願 頌 讚 、 尊 貴 、 榮 耀 、 權 勢 都 歸 給 坐 寶 座 的 和 羔 羊 , 直 到 永 永 遠 遠 !
Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: »Veď aj jeho pokolenie sme.«我 們 生 活 、 動 作 、 存 留 , 都 在 乎 他 。 就 如 你 們 作 詩 的 , 有 人 說 : 我 們 也 是 他 所 生 的 。
On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.他 按 自 己 的 旨 意 , 用 真 道 生 了 我 們 , 叫 我 們 在 他 所 造 的 萬 物 中 好 像 初 熟 的 果 子 。
Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“耶 和 華 神 說 : 那 人 獨 居 不 好 , 我 要 為 他 造 一 個 配 偶 幫 助 他 。
Beda tomu, čo sa so svojím tvorcom háda, jeden črep z črepov zeme. Či hlina povie tvorcovi: „Čo robíš, veď tvoje dielo nemá rúk?“禍 哉 , 那 與 造 他 的 主 爭 論 的 ! 他 不 過 是 地 上 瓦 片 中 的 一 塊 瓦 片 。 泥 土 豈 可 對 摶 弄 他 的 說 : 你 做 甚 麼 呢 ? 所 做 的 物 豈 可 說 : 你 沒 有 手 呢 ?

Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.來 啊 , 我 們 要 屈 身 敬 拜 , 在 造 我 們 的 耶 和 華 面 前 跪 下 。
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

Dar kliesni cestu človeku
a vymáha mu prístup k veľmožom.

Náhodný Biblický verš

Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni!
Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý!
Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!
Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!