DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

24 Biblické verše o Trpezlivosť

« 1. Korinťanom 13:4-5 »
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.
Trpezlivý (má) veľa rozumu, prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.
So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love.
V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer.
Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently.
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.
Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city.
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.
Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.Wait for the Lord; be strong and take heart and wait for the Lord.
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.The Lord will fight for you; you need only to be still.
Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.
Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience.
Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had.
Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime; weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning.
Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.In the morning, Lord, you hear my voice; in the morning I lay my requests before you and wait expectantly.
A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.Yet the Lord longs to be gracious to you; therefore he will rise up to show you compassion. For the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for him!
Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love.
Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.But for that very reason I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life.
Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.But do not forget this one thing, dear friends: With the Lord a day is like a thousand years, and a thousand years are like a day.
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come.
Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity.
Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.But the one who stands firm to the end will be saved.
Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage—with great patience and careful instruction.
Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown.
Biblický verš dňa
Jakub 3:18
A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!