DailyVerses.netTémyOdoberaťNáhodný verš

Biblické verše o Trpezlivosť

«Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie… 1. Korinťanom 13:4-5»
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor.
Trpezlivý (má) veľa rozumu, prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.El que es paciente muestra gran discernimiento; el que es agresivo muestra mucha insensatez.
V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración.
So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor.
Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia.
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos.
Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.Más vale ser paciente que valiente; más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades.
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.Guarda silencio ante el Señor, y espera en él con paciencia; no te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados.
Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.Pon tu esperanza en el Señor; ten valor, cobra ánimo; ¡pon tu esperanza en el Señor!
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes.
Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan.
Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia.
Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús.
Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.Porque sólo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría.
Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor; por la mañana te presento mis ruegos, y quedo a la espera de tu respuesta.
A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.Por eso el Señor los espera, para tenerles piedad; por eso se levanta para mostrarles compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia. ¡Dichosos todos los que en él esperan!
Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor.
Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en él, recibirán la vida eterna.
Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día.
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor.
Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga.
Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.
Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona.
Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.Predica la Palabra; persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno; corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar.
Očakávanie spravodlivých (sa premieňa) na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč.El futuro de los justos es halagüeño; la esperanza de los malvados se desvanece.

Biblický verš dňa

Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!