DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Trpezlivosť

«Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie… 1. Korinťanom 13:4-5»
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia; el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor.
Trpezlivý (má) veľa rozumu, prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.El que tarda en airarse es grande de entendimiento; el impaciente de espíritu pone de manifiesto su necedad.
V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.
Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.
Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad.
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo.
Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.¡Espera en Jehová! ¡Esfuérzate y aliéntese tu corazón! ¡Sí, espera en Jehová!
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.
Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús.
Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.Porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría.
Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré delante de ti y esperaré.
A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.Sin embargo, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. A pesar de todo, será exaltado y tendrá de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. ¡Bienaventurados todos los que confían en él!
Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.Misericordioso y clemente es Jehová; lento para la ira y grande en misericordia.
Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna.
Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.Pero, amados, no ignoréis que, para el Señor, un día es como mil años y mil años como un día.
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios; porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo.
Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.Vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Očakávanie spravodlivých (sa premieňa) na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč.La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los malvados perecerá.

Biblický verš dňa

Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!