DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

21 Biblické verše o Úcta - KAT & ARC

  • Katolícky preklad (KAT)KAT

Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus.
Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo.
Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam,
ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.
O temor do Senhor é aborrecer o mal;
a soberba, e a arrogância,
e o mau caminho, e a boca perversa aborreço.
ARC | pýcha zlo
Odmena poníženej bázne pred Pánom
je bohatstvo a česť a život (pospolu).
O galardão da humildade e o temor
do Senhor são riquezas, e honra, e vida.
ARC | pokora odmena
Nezdaj sa múdrym sebe samému.
Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu!
(To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.
Não sejas sábio a teus próprios olhos;
teme ao Senhor e aparta-te do mal.
Isso será remédio para o teu umbigo
e medula para os teus ossos.
Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja,
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.
Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem,
sobre os que esperam na sua misericórdia.
Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.Enganosa é a graça, e vaidade, a formosura,
mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada.
ARC | krása
Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána,
než veľký poklad, a s ním nepokoj.
Melhor é o pouco com o temor do Senhor
do que um grande tesouro onde há inquietação.
A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre!Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor, teu Deus, pede de ti, senão que temas o Senhor, teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem?
Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor
e anda nos seus caminhos!
Základom poznania je bázeň pred Pánom,
(len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.
O temor do Senhor é o princípio da ciência;
os loucos desprezam a sabedoria e a instrução.
Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!Após o Senhor, vosso Deus, andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis.
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra.
A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom.E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas.
Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom,
pred slávou je však pokora.
O temor do Senhor é a instrução da sabedoria,
e diante da honra vai a humildade.
Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale!Mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas; e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro.
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána
a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Louvai ao Senhor! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor,
que em seus mandamentos tem grande prazer.
ARC | právo láska
Slovo na záver všetkého, čo si počul:
Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je (povinnosť) každého človeka.
De tudo o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus e guarda os seus mandamentos; porque este é o dever de todo homem.
ARC | právo život
Veď nešťastného musí priateľ ľutovať,
hoci pred Všemocným bázeň potratil.
Ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão,
ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso.
Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom
a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria,
e a ciência do Santo, a prudência.
Nech nás Boh požehná
a nech si ho ctia všetky končiny zeme.
Deus nos abençoará,
e todas as extremidades da terra o temerão.
Bohabojnosť je počiatok múdrosti
a múdro robia všetci, čo ju pestujú;
jeho chvála ostáva naveky.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria;
bom entendimento têm todos os que lhe obedecem;
o seu louvor permanece para sempre.
Biblický verš dňa
Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!